Biocider: godkjenning av maursyre i produkttype 2, 3, 4 og 5