Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om eddik