Unntak for bly og kadmium i plastprofiler i elektriske og elektroniske vinduer og dører som inneholder hard polyvinylklorid (PVC): endringsbestemmelser