CO2-utslippskrav til person- og varebiler: detaljerte prosedyrer for verifisering i bruk