Plantevernmiddelforordningen: avslag på forlenget godkjenning av dimetomorf som aktivt stoff