EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester