Veiledning og retningslinjer for håndtering av desinformasjon på nettet

Tittel

(Under forberedelse) Meddelese fra Kommisjonen. Veiledning om styrking av retningslinjene for desinformasjon

(In prerparation) Communication from the Commission. Guidance on strengthening the Code of Practice on Disinformation

Siste nytt

Notat om planlagt meddelelse lagt fram av Kommisjonen 1.4.2021 med tilbakemeldingsfrist 29.4.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 1.4.2021)

Guidance on tackling disinformation

By signing the Code of Practice on Disinformation in 2018, online platforms and other stakeholders committed to tackle false and misleading content. It led to changes in the platform's terms of service to limit the disinformation and stronger collaboration with fact-checkers. However, its assessment found inconsistences in application and gaps in coverage of the Code’s commitments, calling for more uniform definitions. Hence, the Commission will issue guidance on how to improve the Code.

Roadmap

Feedback period: 01 April 2021 - 29 April 2021 (midnight Brussels time)

Roadmap - Ares(2021)2230395