Kultur og medier

Forsiden - Velg område - Kultur og medier

Abonner på RSS-feed: Kultur og medier - siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.09.2014
Rapport om gjennomføring av arbeidsplanen lagt fram av Kommisjonen 25.08.2014
Kommisjonen la 25. august 2014 fram en rapport om gjennomføringen av arbeidsplanen for kultur 2011-2014 som EUs ministerråd vedtok 18. november 2010. Arbeidsplanen inneholdt seks prioriterte områråder: a) kulturmangfold, interkulturell dialog og en tilgjengelig og inkluderende kultur, b) kultur- og kreative industrier, c) ferdigheter og mobilitet, d) kulturarv, inkludert mobilitet av samlinger, e) kultur i utenrikssammenheng og f) kulturstatistikk.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.07.2014
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.05.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.7.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.3.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.3.2013
Gjennomføringsrapport offentliggjort av Kommisjonen 20.12.2012
EØS-komitevedtak ratifisert av Norge 14.12.2012; ikrafttredelse 1.2.2013
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.9.2012
Rapport lagt fram av Kommisjonen 21.9.2012
Fortolkningsdommer avsagt av EU-domstolen 22.9.2011
EØS-komitevedtak 19.7.2011
EØS-komiteen vedtok ved skriftlig prosedyre 19. juli 2011 å innlemme EU-programmet MEDIA Mundus i EØS-avtalen. MEDIA Mundus legger til rette for samarbeid i filmsektoren med land i Asia, Latin-Amerika og Afrika, som har rike kulturelle tradisjoner og er voksende audiovisuelle markeder. I følge regjeringen vil deltakelse i programmet kunne bli en døråpner mot disse områdene og medvirke til at norske filmskapere og filmprodusenter får tilgang til nye markeder som i dag er dominerte av Hollywood. MEDIA Mundus utlyste de første midlene i 2010 med søknadsfrist 15. oktober 2010, for utdeling i 2011. I utlysingen ble det åpnet for at norske aktører kunne søke om midler fra programmet forutsatt at det ble innlemmet i EØS-avtalen. Norsk deltakelse vil koste Kulturdepartementet rundt 2.9 millioner kroner for årene 2011-2013. I tillegg vil departementet tilby en nasjonal ekspert som vil arbeide i Kommisjonens sekretariat for MEDIA Mundus.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 18.1.2011
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 10.1.2011

Sider