Beslutningsprosessen: kultur og medier

Forsiden - Velg område - Kultur og medier - Beslutningsprosessen: kultur og medier
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Sikring av mediefrihet og -pluralisme i det indre marked (European Media Freedom Act)

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
EU-henstilling om redaksjonell uavhengighet og eierskapsgjennomsiktighet i mediesektoren

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: endringsbestemmelser
19.09.2020

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
AMT-direktivet om audiovisuelle medietjenester
05.05.2010

2012/109

01.02.2013
01.01.2013
EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027)
01.01.2021

2021/268

01.01.2021
Europeisk år for kulturarv 2018
01.01.2017

2018/170

01.01.2018
Tilbakeleveringsdirektivet om ulovlig utførte kulturgjenstander
18.12.2015

2016/121

01.07.2017
30.06.2016
EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester
01.01.2018

2019/029

01.01.2018
EU-programmet Kreativt Europa (2014-2020)
01.01.2014

2014/111

01.01.2014
Gruppen av representanter for europeiske reguleringsmyndigheter på området audiovisuelle medietjenester (ERGA)

2014/192

26.09.2014
26.09.2014
Filmarv og konkurranseevnen til beslektet industrivirksomhet
29.12.2005

2007/161

08.12.2007
08.12.2007
Fjernsynsdirektivet: endringsbestemmelser om strømmetjenester
19.12.2009

2012/109

01.02.2013
Rettslig vern av tilgangskontrollerte og tilgangskontrollerende tjenester (dekodere)
28.05.2000

2001/017

01.10.2001
01.08.2001
Fjernsynsdirektivet: utøvelse av fjernsynsvirksomhet
03.10.1991
01.01.1994
01.01.1994
EU-programmet MEDIA Mundus (2011-2013)
01.11.2009

2011/092

01.01.2011
01.01.2011
EUs kulturprogram (2007-2013)
01.01.2007

2007/069

01.01.2007
23.10.2008
EU-programmet Media 2007
01.01.2007

2007/068

01.01.2007
Fjernsynsdirektivet: endringsbestemmelser
30.12.1998

1999/082

01.07.2000
21.09.2001
Digitalisering og online-tilgjengelighet til kulturelt materiale og digital bevaring
20.09.2006

2008/020

02.02.2008
02.02.2008