AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: endringsbestemmelser