Filmarv og konkurranseevnen til beslektet industrivirksomhet