Evaluering av og fremtiden til Europeana: Europas digitale kulturbibliotek

Evaluering av og fremtiden til Europeana: Europas digitale kulturbibliotek

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet om evalueringen av og fremtiden til Europeana
Report from the Commission to the European Parliament and the Council on the evaluation of Europeana and the way forward

Rapport lagt fram av Kommisjonen 6.9.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommiwsjonsrapporten, dansk utgave)

1.Indledning

Denne rapport omhandler resultaterne af den uafhængige evaluering af Europeana som et europæisk kulturelt og digitalt innovationsprojekt samt Europa-Kommissionens vision om vejen frem for den fremtidige udvikling af Europeana.

[...]

4.Konklusioner

Evalueringen fremhævede, at kulturarvsinstitutioner i hele Europa generelt værdsætter Europeanas europæiske merværdi. Evalueringen viste også, at Europeana på grundlag af den blandede, men passionerede feedback fra respondenterne er et relevant initiativ ikke kun for institutionerne, men også for EU's borgere. Den har samlet de europæiske kulturelle institutioner, hvilket har gjort dem i stand til at samarbejde og udveksle deres materiale. Dette har ikke blot ført til udveksling af bedste praksis om fælles standarder, men har også bidraget til at udvikle et europæisk netværk af datapartnere, aggregatorer og fagfolk inden for forskellige områder, der har sat gang i kapacitetsopbygningen og udvekslingen af ekspertise.

10 år efter Europeanas oprettelse udgør evalueringen et vendepunkt med en række resultater og mangler som beskrevet ovenfor. Europeana skal forny sin merværdi for kulturarvssektoren, f.eks. gennem kapacitetsopbygning, værktøjer til levering og berigelse af højkvalitetsindhold og metadata, en effektiv infrastruktur til datalevering og løbende support. Kommissionen vil i dette øjemed fortsat støtte Europeana og dets netværk af aggregatorer, institutioner og fagfolk i deres bestræbelser på at fremme den digitale omstilling af kulturarvssektoren.