Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Godkjenning av tørket drueekstrakt av Vitis vinifera spp. vinifera som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt hunder
07.07.2017

08.07.2017

30.07.2017
Godkjenning av diverse tilsetningsstoffer til fôr til visse dyrearter
07.07.2017

08.07.2017

30.07.2017
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer til fôr til alle dyrearter
07.07.2006

08.07.2017

30.07.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
07.07.2017

08.07.2017

30.07.2017
Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Akkreditering av offisielle laboratorier som utfører kontroll av trikiner
07.07.2017

08.07.2017

10.07.2017
Statistikk om informasjonssamfunnet for 2017: gjennomføringsbestemmelser
13.06.2017

14.06.2017

01.01.2021
Statistikk om jernbanetransport: endringsbestemmelser om datainnsamling over gods, passasjerer og ulykker
13.06.2017

14.06.2017

CO2-utslipp for året 2010 for fabrikanten Great Wall Motor Company Limited: endringsbestemmelser
13.06.2017

01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: innrapportering av datakilder og -parametre
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler: endringsbestemmelser for varebilprodusenten Piaggio
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
Bestemmelser om søknader om unntak fra CO2-utslippsmålene for varebiler
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelse om korreksjonsfaktor
13.06.2017

14.06.2017

CO2-utslipp for personbiler: endringsbestemmelser
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: unntaksbestemmelser
16.06.2017

01.02.2019

03.01.2012
CO2-utslippsskrav for personbiler
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2011-2013
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler: endringsbestemmelser
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
Krav til overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
Overvåking av CO2-utslipp fra nye personbiler
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
Rapportering av miljødata for registrerte nye personbiler
16.06.2017

01.02.2019

01.01.2019
Kriterier for bruk av EUs miljømerke til turistinnkvartering
13.06.2017

14.06.2017

Kriterier for bruk av EUs miljømerke til gulvbelegg av tre, kork eller bambus
13.06.2017

14.06.2017

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for ikke-jernholdig metallindustri
13.06.2017

01.06.2018

Adgang til yrket som veitransportør: gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel
13.06.2017

14.06.2017

01.12.2017
Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet
13.06.2017

14.06.2017

15.06.2017
Gjesting i telefonnettet: gjennomføringsbestemmelser om maksimalpriser i 2017
13.06.2017

14.06.2017

15.06.2017
Internasjonal roaming i offentlige mobiltelefonnett: gjennomføringsbestemmelser
13.06.2017

14.06.2017

15.06.2017
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser
13.06.2017

01.02.2019

14.06.2017
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for visse viner fra Tyskland og Ungarn
05.05.2017

06.05.2017

24.05.2017
EUs 7. miljøhandlingsprogram 2014-2020
05.05.2017

06.05.2017

Det europeiske nasjonalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering
05.05.2017

06.05.2017

01.01.2021
Datautveksling mellom tollmyndigheter og statistikkmyndigheter
05.05.2017

06.05.2017

Statistikk over varehandelen med tredjeland: endringsbestemmelser
05.05.2017

06.05.2017

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 8.12.2016
05.05.2017

06.05.2017

Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper
05.05.2017

06.05.2017

01.01.2018
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene
05.05.2017

06.05.2017

10.05.2017
Utveksling og beskyttelse av personopplysninger: endringsbestemmelser
05.05.2017

06.05.2017

Standard avtalevilkår for overføring av personopplysninger til utlandet
05.05.2017

06.05.2017

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringsdirektiv
05.05.2017

01.01.2019

01.01.2018
Adgang til naturgasstransmisjonsnett (endringsbestemmelser)
05.05.2017

03.10.2019

01.11.2019
Gassmarkedsdirektivet (tredje) 2009: felles regler for det indre gassmarked
05.05.2017

01.11.2019
Etablering av et byrå for for europeisk samarbeid mellom energiregulatorer
05.05.2017

03.10.2019

01.11.2019
Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektrisk kraft og gass: opphevelse av beslutning
05.05.2017

03.10.2019

Elektrisitetsdirektiv 2009 (tredje)
05.05.2017

03.10.2019

01.11.2019
Adgang til nettverk for grensekryssende elektrisitet
05.05.2017

03.10.2019

01.11.2019
Gasstransmisjonsforordningen
05.05.2017

03.10.2019

01.11.2019
Transparensforordningen om data i elektrisitetsmarkedene
05.05.2017

03.10.2019

01.11.2019
Adgang til naturgasstransmisjonsnett: endringsbestemmelser
05.05.2017

03.10.2019

01.11.2019
Økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler: endringsbestemmelser
05.05.2017

01.06.2018

01.09.2017
Supplerende beskyttelsessertifikat for legemidler (kodifisering)
05.05.2017

01.06.2018

01.09.2017
Legemidler til barn (pediatriforordningen)
05.05.2017

01.06.2018

01.08.2017
Legemidler til barn (pediatriforordningen): endringsbestemmelser
05.05.2017

01.06.2018

01.09.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
05.05.2017

06.05.2017

08.05.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer

06.05.2017

08.05.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for deka-BDE
05.05.2017

06.05.2017

06.05.2017
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten): endringsbestemmelser om Eleutherococcus senticosus
05.05.2017

06.05.2017

Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten): endringsbestemmelser om arter av Melaleuca
05.05.2017

06.05.2017

Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for gamitromysin
05.05.2017

06.05.2017

06.05.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for aluminiumsalisylat
05.05.2017

06.05.2017

06.05.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand
05.05.2017

06.05.2017

Direktiv om laktoproteiner (kaseiner og kaseinater) til konsum: revisjon
05.05.2017

06.05.2017

Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2017-2019
05.05.2017

06.05.2017

Honningdirektivet: endringsbestemmelser
05.05.2017

06.05.2017

08.05.2017
Matinformasjonsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om merking av opprinnelsesland eller -sted for kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe
05.05.2017

06.05.2017

Bruk av sukralose (E 955) som smaksforsterker i tyggegummi
05.05.2017

06.05.2017

08.05.2017
eCall-systemet for innebygd ulykkesvarsling i biler: gjennomføringsbestemmelser om personvern
05.05.2017

06.05.2017

26.06.2017
Typegodkjenningskrav knyttet til eCall-systemet: utfyllende bestemmelser
05.05.2017

06.05.2017

Handel med betefrø: gjennomføringsbestemmelser om visse sorter
05.05.2017

06.05.2017

Handel med byggfrø: gjennomføringsestemmelser
05.05.2017

06.05.2017

Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter
05.05.2017

06.05.2017

Handel med frø av fôrvekster: endringsbestemmelser om Lolium x boucheanum Kunth
05.05.2017

06.05.2017

01.01.2018
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til visse griser
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fjørfe, avvent smågris og slaktegris
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produert av Talaromyces versatilis til verpehøns
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av Lactobacillus diolivorans DSM 32074 som fôrtilsetning til alle dyrearter
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til slaktekyllinger
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av fôrtilsetningsstoff: endring av navn på innehaver
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av isoeugonol som fôrtilsetningsstoff til griser, drøvtyggere og hester
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av 1-dimethoxy-2-fenyletan og fem andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av 1,8-cineol og to andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av garvesyre som fôrtilsetning til alle dyrearter
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av 4-allyl-2,6-dimethoxyfenol og eugenylacetat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fisk og fjørfe
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av P. acidilactici og S. cerevisae som fôrtilsetningsstoff: endringer av navnet på innehaver av godkjenningen
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av kobber(I)oksid som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av preparater av L. plantarum som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Godkjenning av natriumbenzoat og tre andre stoffer som fôrtilsetning til alle dyrearter
05.05.2017

06.05.2017

26.05.2017
Adgang til revisjon av overvåkingsprogrammer for kugalskap i visse land: endringsbestemmelser for Kroatia
05.05.2017

26.09.2016
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
05.05.2017

06.05.2017

09.05.2017
Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring)
05.05.2017

06.05.2017

09.05.2017
Diagnosemetoder for afrikansk hestesyke
05.05.2017

06.05.2017

09.05.2017
Godkjenning av laboratorier i Marokko og Taiwan for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter
05.05.2017

06.05.2017

Import av sauer og geiter og av sæd fra disse: endringsbestemmelser knyttet til skrapesyke
05.05.2017

06.05.2017

09.05.2017
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe
05.05.2017

06.05.2017

Statistikk om balanse mellom hjem og arbeid i 2018
17.03.2017

18.03.2017

Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2016
17.03.2017

18.03.2017

01.01.2021
Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO
17.03.2017

18.03.2017

17.03.2017
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

17.03.2017
Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart
17.03.2017

18.03.2017

23.03.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: status for tredjeland 1.8.2015
17.03.2017

18.03.2017

Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - oktober 2016
17.03.2017

18.03.2017

25.10.2017
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål
17.03.2017

18.03.2017

17.10.2017
Viderebruksdirektivet 2003 (PSI): endringsbestemmelser 2013om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor: endringsbestemmelser
17.03.2017

28.04.2017
Fritidsbåtdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om identifikasjon av vannscootere
17.03.2017

18.03.2017

05.04.2017
Alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser om analysemetoder
17.03.2017

18.03.2017

20.03.2017
Godkjenning av solsikkeolje som hovedingrediens i plantevernmidler
17.03.2017

18.03.2017

20.03.2017
Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer
17.03.2017

18.03.2017

20.03.2017
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae stamme LAS02 i plantevernmidler
17.03.2017

18.03.2017

20.03.2017
Fornyet godkjenning av thifensulfuron-metyl i plantevernmidler
17.03.2017

18.03.2017

20.03.2017
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme MBI 600 i plantevernmidler
17.03.2017

18.03.2017

20.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for L(+)-melkesyre
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for piperonylbutoksid
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for epsilon-momfluortrin
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for pereddiksyre
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent kalk
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet monepantel i matvarer
17.03.2017

18.03.2017

20.03.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

20.03.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

20.03.2017
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

20.03.2017
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om akvakulturdyr
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang: forlengelse av overgangsperiode
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
EU-logo for merking av økologiske produkter
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser om dokumentasjon og om import fra USA
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Bruk av konvensjonell yngel i økologisk akvakultur
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: rettelse til gjennomføringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Detaljerte regler for økologisk vin
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Ordninger for import av økologiske produkter fra Sør-Korea
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra 3. land: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Økologiforordningen 2007 om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter
17.03.2017

18.03.2017

Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Gjennomføringsbestemmelser for økologisk produksjon av akvakulturdyr og tang
17.03.2017

18.03.2017

Import av økologiske produkter fra 3. land: gjennomføringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll (karensfôr, enzymer, gjær, farging av egg)
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Markedsføring av visse økologiske landbruksprodukter fra tredjeland
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske varer fra tredjeland: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Økologisk produksjon, merking og kontroll: EU-logo
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Kontrollforordningen for økologisk produksjon: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

18.03.2017
Godkjenning av preparater av dolomittmagnesium og montmorillonitt-illitt som fôrtilsetningsstoffer
17.03.2017

18.03.2017

27.03.2017
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser
17.03.2017

18.03.2017

Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen
17.03.2017

18.03.2017

Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: tilleggsbestemmelser om energiprodukter
03.02.2017

04.02.2017

01.01.2021
Statistikk over betalingsbalanse
03.02.2017

04.02.2017

EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
03.02.2017

04.02.2017

Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll: endringsbestemmelser om miljøkontrollørers meldeplikt
03.02.2017

04.02.2017

Forsyningsvirksomhetdirektivet for vann, energi, transport og post: gjennomføringsbestemmelser om kontraktsinngåelse
03.02.2017

Styringsgruppen for Styringsgruppen på høyt nivå vedrørende Det digitale maritime system og digitale marine tjenesteytelser
03.02.2017

04.02.2017

Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om sertifisering av lokomotivførere
03.02.2017

01.01.2018

14.02.2017
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om krav til språk
03.02.2017

01.01.2018

14.02.2017
Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker
03.02.2017

01.01.2018

01.01.2017
Sikkerhet i jernbanetunneler: rettelse til bestemmelsene
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Korea
03.02.2017

01.07.2017

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sør-Afrika
03.02.2017

01.07.2017

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
03.02.2017

01.07.2017

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Mexico
03.02.2017

01.07.2017

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Sveits
03.02.2017

01.07.2017

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Hong Kong
03.02.2017

01.07.2017

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
03.02.2017

01.07.2017

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Japan
03.02.2017

01.07.2017

01.07.2017
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: ekvivalensbestemmelse om Australia
03.02.2017

01.07.2017

01.07.2017
Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser om omregningskurs
03.02.2017

04.02.2017

Koordinering av offentlige trygdeordninger: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av data i forbindelse med familieytelser
03.02.2017

04.02.2017

Godkjenning av ordningen "Biomass Biofuels Sustainability Voluntary Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
03.02.2017

04.02.2017

Godkjenning av ordningen "International Sustainability & Carbon Certification System" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
03.02.2017

04.02.2017

Godkjenning av ordningen "Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
03.02.2017

04.02.2017

Fornyet godkjenning av ethofumesat i plantevernmidler
03.02.2017

04.02.2017

14.02.2017
Fornyet godkjenning av picolinafen i plantevernmidler
03.02.2017

04.02.2017

14.02.2017
Godkjenning av isofetamid i plantevernmidler
03.02.2017

04.02.2017

14.02.2017
Godkjenning av cyantraniliprol i plantevernmidler
03.02.2017

04.02.2017

14.02.2017
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat i plantevernmidler
03.02.2017

04.02.2017

14.02.2017
Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet glyfosat
03.02.2017

04.02.2017

14.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorokresol (for produkttyper 1, 2, 3, 6 og 9)
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for en stamme av Bacillus thuringiensis
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Biociddirektivet: endringsbestemmelser for cyfluthrin
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for sitronsyre
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Biocidforordningen: gjennomføringsbestemmelser om bruk av parafinolje som belegg på egg for å kontrollerer bestanden av rugende fugler
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Avslag på godkjenning av visse aktive stoffer til bruk i biocidholdige produkter
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for coco-alkyltrimetylammoniumklorid
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydratkalk
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for hydrert dolomittkalk
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for brent dolomittkalk
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Biocidforordningen: endringsbestemmelser for klorkresol (for produkttype 13)
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Prosedyre for godkjenning av ensartede biocidholdige produkter: endringsbestemmelser
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for bisphenol A
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
03.02.2017

04.02.2017

06.02.2017
Kvalitetssystemer for blodbanker: endringsbestemmelser
03.02.2017

04.02.2017

16.02.2018
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for hydrokortisonaseponat
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Grenseverdier for rester av veterinærlegemidlet eprinomektin i matvarer
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for kobberkarbonat
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for rafoksanid
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Helsepåstander på matvarer: endringer til listen over godkjente påstander
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av en påstand
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på matvarer
03.02.2017

04.02.2017

04.02.2017
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
03.02.2017

04.02.2017

06.02.2017
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om steviolglykosider (E 960)
03.02.2017

04.02.2017

06.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om thiacloprid
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for kaptan, propikonazol og spiroksamin
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for atrazin
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for visse stoffer
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Maksimum grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for visse produkter
03.02.2017

04.02.2017

07.02.2017
Ekstraksjonsmidler anvendt ved fremstilling av næringsmidler og næringsmiddelingredienser: endringsbestemmelser
03.02.2017

04.02.2017

06.03.2017
Grenseverdier for polysykliske aromatiske hydrokarboner i katsuobushi (tørket bonito) og visse typer røkt baltisk ørret
03.02.2017

04.02.2017

06.02.2017
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking
03.02.2017

04.02.2017

06.02.2017
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: utfyllende bestemmelser
03.02.2017

04.02.2017

06.02.2017
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking
03.02.2017

04.02.2017

06.02.2017
Typegodkjenning av kjøretøyer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet, miljøkrav og yteevne
03.02.2017

04.02.2017

06.02.2017
Utslipp fra biler (Euro 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser
03.02.2017

04.02.2017

Godkjenning av et stoff av nyrebønnelektiner som fôrtilsetning til diende smågris
03.02.2017

04.02.2017

09.02.2017
Bruk av et 6-fytase-preparat produsert av Aspergillus oryzae som fôrtilsetningsstoff til purker: endringsbestemmelser
03.02.2017

04.02.2017

09.02.2017
Godkjenning av guanidinosyre som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger, avvent smågris og slaktegriser
03.02.2017

04.02.2017

09.02.2017
Bekjempelse visse typer overførbar spongiform encefalopati: endringsbestemmelser
03.02.2017

04.02.2017

06.02.2017

Sider