Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for skiinstruktører: endringsbestemmelser