Nye EØS-vedtak

Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om visse UV-filtre Nr. 315/2022 32022R1176
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om formaldehyd Nr. 315/2022 32022R1181
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet bifenazat i plantevernmidler Nr. 314/2022 32022R0698
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2,5-diklorbenzosyremetylester m.fl.) Nr. 313/2022 32022R0708
Avslag på fornyet godkjenning av fosmet som aktivt stoff i plantevernmidler Nr. 313/2022 32022R0094
Godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens stamme IT-45 som et lavrisikostoff i plantevernmidler Nr. 312/2022 32022R0159
Avslag på fornyet godkjenning av indoksakarb som aktivt stoff i plantevernmidler Nr. 312/2022 32021R2081
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler Nr. 312/2022 32021R2068
Fornyet godkjenning av Purpureocillium lilacinum stamme 251 som aktivt stoff i plantevernmidler Nr. 312/2022 32022R0019
Fornyet godkjenning av flumioksazin som aktivt stoff i plantevernmidler Nr. 312/2022 32022R0043
Godkjenning av Purpureocillium lilacinum stamme PL11 som aktivt stoff med lav risiko i plantevernmidler Nr. 312/2022 32022R0004
Fornyet godkjenning av cypermetrin som et aktivt stoff som bør erstattes til bruk i plantevernmidler Nr. 312/2022 32021R2049
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Pat’Appât Souricide Canadien Foudroyant Nr. 311/2022 32022D1388
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Sojet Nr. 310/2022 32022D0323
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: oppdateringer (18. ATP) Nr. 309/2022 32022R0692
Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XIV Nr. 308/2022 32022R0586
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i superledende kabler og ledninger Nr. 307/2022 32022L1631
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly i enkelte typer MR-utstyr Nr. 307/2022 32022L1632
Arbeidsprogram for systematisk undersøkelse av aktive stoffer i biocidprodukter: ajourføring 2022 Nr. 306/2022 32022R0825
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om legemiddelovervåking Nr. 305/2022 32021R1281
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Achillea millefolium L. Nr. 304/2022 32022D1316
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: inkludering av etyl-alfa-fenylacetoacetat (EAPA) på listen over registrerte stoffer Nr. 303/2022 32022R1518
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bambermycin Nr. 302/2022 32022R0634
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler: produktet Anxiofit-1 for reduksjon av angst Nr. 301/2022 32022R0710
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler: produktet Symbiosal for senking av blodtrykket Nr. 301/2022 32022R0727
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler (Analyze & realize GmbH og BioGaia AB) Nr. 301/2022 32022R0711
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler (produktet Nutrimune) Nr. 301/2022 32022R0709
Avslag på godkjenning av visse helsepåstander på næringsmidler (DuPont Nutrition Biosciences ApS, Tchibo GmbH og NattoPharma ASA) Nr. 301/2022 32022R0719
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2023-2025) Nr. 300/2022 32022R0741
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av natriumkarbonater (E 500) og kaliumkarbonater (E 501) i ubearbeidet blekksprut Nr. 299/2022 32022R0141
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om E 262(ii) natriumdiacetat Nr. 298/2022 32022R0650
Berikingsforordningen: endringsbestemmelser om monakoliner fra rød gjæret ris Nr. 298/2022 32022R0860
Prøvetaking og analyse av forurensede stoffer i næringsmidler: fisk og landdyr Nr. 297/2022 32022R0685
Bestråling av matvarer: godkjente anlegg i tredjeland Nr. 296/2022 32022D0120
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av stoffet FL-nr. 16.133 i næringsmidler Nr. 296/2022 32021R1917
Økologiforordningen 2018: endringer til utfyllende bestemmelser med hensyn til overgangsbestemmelser for kontrollsertifikater fra Ukraina Nr. 295/2022 32022R2238
Økologiforordningen 2018: endringsbestemmelser om særskilte krav til produksjon og bruk av frøplanter, karens og annet planteformeringsmatierale Nr. 294/2022 32022R0474
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om flutianil Nr. 293/2022 32022R0566
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om dazomet m.fl. Nr. 292/2022 32022R0078
Godkjenning av visse typer olje av sitron og lime som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter Nr. 291/2022 32022R1490
Avslag på godkjenning av etoksykin som fôrtilsetning i funksjonsgruppen antioksidanter Nr. 291/2022 32022R1375
Godkjenning av vitamin B12 i form av cyanokobalamin som fôrtilsetning til alle dyrearter Nr. 291/2022 32022R1249
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer til alle dyrearter Nr. 291/2022 32022R1250
Godkjenning av et preparat av Propionibacterium freudenreichi og Lentilactobacillus buchneri som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 291/2022 32022R1382
Godkjenning av olibanumekstrakt som fôrtilsetningsstoff til hest og hund Nr. 291/2022 32022R1383
Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80187 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 291/2022 32022R1266
Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for små pattedyr og prydfugler Nr. 291/2022 32022R1247
Godkjenning av kaliumdiformat som fôrtilsetning til slaktesvin, avvente smågriser og purker Nr. 291/2022 32022R1374
Godkjenning av et preparat av 3-nitrooksypropanol som tilsetningsstoff i fôrvarer til melkekyr og avlskyr Nr. 290/2022 32022R0565
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien Nr. 289/2022 32022R2038
Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy: endringsbestemmelser Nr. 288/2022 32019L1161
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2022 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land Nr. 287/2022 32022R0455
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering Nr. 286/2022 32022R0388
Jernbanepassasjerforordningen 2021 Nr. 285/2022 32021R0782
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse av referanseperioden Nr. 284/2022 32022R1036
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II): utfyllende bestemmelser om kriterier for tilknyttet aktivitet Nr. 283/2022 32021R1833
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av og unntak fra posisjonsgrenser på råvarederivater Nr. 282/2022 32022R1302
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til utfyllende bestemmelse om beregning av kredittrisikojusteringer Nr. 281/2022 32022R0954
Felleseuropeisk koronasertifikat: endringer til tekniske gjennomføringsbestemmelser Nr. 280/2022 32022D1516
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Alphachloralose Pasta Nr. 279/2022 32022D1006
Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for godkjenning av biocidproduktet Alphachloralose Grain Nr. 279/2022 32022D1005
Biocider: avslag på godkjenning av N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin til bruk i produkter av type 8 Nr. 279/2022 32022D0986
Overgangsbestemmelser om emballering og merking av visse legemidler til dyr Nr. 278/2022 32022R0839
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om sikkerhets- og nummereringssystemer i dokumentmalene Nr. 277/2022 32022R1177
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser Nr. 276/2022 32018R1146
Markedsordninger for vin: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser Nr. 275/2022 32022R0016
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Adamclisi’ Nr. 274/2022 32020R1120
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Urueña' Nr. 274/2022 32021R1915
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Csopak’ / ‘Csopaki' Nr. 274/2022 32020R1062
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘delle Venezie’/‘Beneških okolišev’ Nr. 274/2022 32020R1064
Prosedyre for endring av tradisjonelle betegnelser innen vinsektoren Nr. 274/2022 32021R1375
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Würzburger Stein-Berg' Nr. 274/2022 32020R1751
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Soltvadkerti’ Nr. 274/2022 32020R1679
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen 'Friuli’/‘Friuli Venezia Giulia’/‘Furlanija’/‘Furlanija Julijska krajina' Nr. 274/2022 32020R1680
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Muškat momjanski / Moscato di Momiano’ Nr. 274/2022 32021R1263
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Achterhoek – Winterswijk’ Nr. 274/2022 32020R1063
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av opprinnelsesbetegnelsen ‘Ponikve’ Nr. 274/2022 32021R0152
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Ile-de-France' Nr. 274/2022 32021R1914
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: gjennomføringsbestemmelser Nr. 273/2022 32019R0034
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser Nr. 273/2022 32019R0033
Markedsordninger for vin og vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om analysemetoder og meldinger om økning av alkoholstyrke Nr. 273/2022 32019R0935
Markedsordninger for vin: rettelse til endringsbestemmelser om omsetning av lagre av vinprodukter Nr. 273/2022 32020R0565
EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, inkludert vin: endringsbestemmelser Nr. 273/2022 32017R2393
Markedsordninger for vin: utfyllende bestemmelser Nr. 273/2022 32019R0934
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, forsendelsesdokumenter og innsamling av informasjon for vinsektoren Nr. 272/2022 32018R0273
Bestemmelser om vinplantasjer, registre, og forsendelsesdokumenter for vinsektoren Nr. 272/2022 32018R0274
Det europeiske ungdomsåret (2022) Nr. 271/2022 32021D2316
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om bruk av digitale verktøy og prosesser Nr. 270/2022 32019L1151
Støydirektivet: gjennomføringsbestemmelser om datalagring og en ordning for utveksling av digital informasjon Nr. 269/2022 32021D1967
Godkjenning av en dieselforvarmer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse person- og varebiler Nr. 268/2022 32022D0716
CO2-utslipp for personbiler og varebiler: oppdaterte bestemmelser om overvåking og innrapportering av opplysninger Nr. 267/2022 32021R0392
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler: endringsbestemmelser Nr. 266/2022 32022D0252
CO2-utslippskrav til person- og varebiler for 2018: gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG Nr. 265/2022 32022D0344
CO2-utslippskrav til person- og varebiler for 2019: gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG Nr. 265/2022 32022D0324
Beregning av gjennomsnittlige utslipp for fabrikanter av personbiler: endring av gjennomføringsbestemmelser om beregning av utslipp for Daimler AG Nr. 265/2022 32022D0309
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til dyrkingsmedier og jordforbedringsmidler Nr. 264/2022 32022D1244
EUs miljømerke: forlengelse av gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav Nr. 264/2022 32022D1229
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 8.4.2022 Nr. 263/2022 32022R0594
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til luftfartsoperasjoner: retting av svensk og tsjekkisk språkversjoner Nr. 262/2022 32022R0790
Sikkerhetsstandarder for passasjerskip: rettelse Nr. 261/2022 32022R1180