Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Godkjenning av laboratorier i Brasil og Russland for kontroll av rabiesvaksiner i hunder, katter og fritter
06.07.2018

07.07.2018

Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Emilia-Romagna i Italia: godkjenning av bekjempelsesprogram
06.07.2018

07.07.2018

01.01.2021
EUs referanselaboratorier for munn- og klovsyke og for smittsom blæreutslett hos svin
06.07.2018

07.07.2018

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
06.07.2018

07.07.2018

Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for viner fra Tyskland, Danmark, Nederland og Sverige
31.05.2018

01.06.2018

01.06.2018
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: rettelse av språkversjoner
31.05.2018

01.06.2018

Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om klassifisering av rullebaner
31.05.2018

01.06.2018

07.06.2018
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om ballonger
31.05.2018

08.04.2019

07.06.2018
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om ballongflyging
31.05.2018

08.04.2019

07.06.2018
Felles standarder for luftfartssikkerhet: rettelse av språkversjoner
31.05.2018

01.06.2018

Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
31.05.2018

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: minstekrav for rapportering til transaksjonsregistre
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Handel med OTC-derivater: frist for overholdelse av clearingforpliktelser for visse motparter
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikten
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om overgangsordninger for pensjonssystemer
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser og clearingplikt
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om kollegier for sentrale motparter
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighets gebyrer for transaksjonsregistre
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: unntak for visse virksomheter
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innrapportering til transaksjonsregistre
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av transaksjonsregistre
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om oppbevaring av informasjon
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om krav til sentrale motparter
31.05.2018

01.06.2018

Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av data til transaksjonsregistre
31.05.2018

01.06.2018

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser for søknadner om registrering av transaksjonsregister
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsstandarder
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkrav til sentrale motparter
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: detaljerte gjennomføringsbestemmelser om data
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om hypotetisk kapital for en sentral motpart
31.05.2018

01.06.2018

01.07.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering (31.12.2017-30.3.2018)
31.05.2018

01.06.2018

29.10.2018
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
31.05.2018

01.06.2018

19.06.2018
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumpulver
31.05.2018

01.06.2018

24.08.2018
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: utfyllende bestemmelser om aluminiumpulver
31.05.2018

01.06.2018

24.08.2018
Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff: endringsbestemmelser om magnesiumnitratheksahydrat
31.05.2018

01.06.2018

24.08.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for bruk av glyfosat i plantevernmidler
31.05.2018

01.06.2018

01.06.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Valeriana officinalis L.
31.05.2018

01.06.2018

Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking: korrigering av visse språkversjoner
31.05.2018

01.06.2018

Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr i Estland, Finland, Latvia, Litauen, Polen og Sverige
31.05.2018

01.06.2018

07.09.2018
Tiltak mot Aujeszkys sykdom i Lombardia i Italia: godkjenning av bekjempelsesprogram
31.05.2018

01.06.2018

Merkeforordningen for storfe: gjennomføringsbestemmelser
31.05.2018

01.06.2018

04.06.2018
Revisjonsforordningen 2014: krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse
27.04.2018

01.01.2021

01.01.2021
Revisjonsdirektivet 2014: endringsbestemmelser
27.04.2018

01.01.2021

01.01.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 7
27.04.2018

28.04.2018

04.05.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 16
27.04.2018

28.04.2018

04.05.2018
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
27.04.2018

28.04.2018

Kvotehandelsdirektivet (ETS): endringsbestemmelser 2017 for luftfart
27.04.2018

28.04.2018

15.06.2018
Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater: endringsbestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 30.11.2017
27.04.2018

28.04.2018

04.12.2017
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

02.05.2018
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: henvisninger til ICAO-bestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

02.05.2018
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier
27.04.2018

28.04.2018

Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

Omnibus I-direktivet 2010 om fullmaktene til de europeiske tilsyn for finansielle tjenester
27.04.2018

01.01.2020

Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

28.04.2018
Avslag på fornyet godkjenning av iprodion som aktivt stoff i plantevernmidler
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene flonicamid, metalaxyl, penoxsulam og proquinazid i plantevermidler
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Avslag på godkjenning av paprikaekstrakt som basisstoff i plantevernmidler
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Avslag på godkjenning av ryllik som basisstoff i plantevernmidler
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Godkjenning av øl som basisstoff i plantevernmidler
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Avslag på godkjenning av kaliumsorbat som basisstoff i plantevernmidler
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Godkjenning av sennepsfrøpulver som basisstoff i plantevernmidler
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Godkjenning av 8-hydroksykinolin som aktivt stoff i plantevernmidler: bekreftelse av vilkårene
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Utprøvingsforordningen om klinisk utprøving av legemidler til mennesker: utfyllende bestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

21.08.2018
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret for overvåking av legemidler til mennesker: inflasjonsjustering (2017)
27.04.2018

28.04.2018

18.06.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantemedisiner (urtelisten): Sideritis scardica Griseb.
27.04.2018

28.04.2018

Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av søtstoffer i finere bakervarer
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Tilsetningsstoffer i mat: tilbaketrekking av kalsiumsorbat (E 203)
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Gjennomføring av økologiforordningen: endringsbestemmelser om produksjon, merking og kontroll
27.04.2018

28.04.2018

30.04.2018
Betegnelser for tekstilprodukter og tilhørende merking: endringsbestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

28.04.2018
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
27.04.2018

28.04.2018

07.05.2018
Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter: endringsbestemmelser
27.04.2018

28.04.2018

Godkjenning av metyl-2-furoat m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av 2,3-dietylpyrazin m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av 2,4,5-trimetyltiazol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av linalooloksid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter unntatt fisk
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av mentol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av metyl-N-metylantranilat og metylantranilat som fôrtilsetning til alle dyrearter unntatt fugler
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av trimetylamin m.fl. som fôrtilsetning til dyr
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av piperine, 3-metylindol, indol, 2-acetylpyrrol og pyrrolidin som fôrtilsetning til alle dyrearter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av dinatrium-5'-ribonudeotide, dinatrium-5'- guanylat og dinatrium-5'-inosinat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av 3-hydroxybutan-2-on m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter
27.04.2018

28.04.2018

Godkjenning av vanillylaceton og 4-(4- methoxyphenyl)butan-2-on og avslag på godkjenning av 1-phenylethan-1-ol som fôrtilsetningsstoff
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av hex-3(cis)-en-1-ol m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av taurin m.fl. som fôrtilsetning til alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat)
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av et preparater av lecitinvæske m.fl. som fôrtilsetningsstoff til alle dyrarter
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Fôrtilsetningsstoff: endringsbestemmelser for selenmethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fjørfe og visse griser: endring av navn på innehaver av godkjenningen
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til diende smågris
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 som fôrtilsetning til purker, diende smågris og hunder
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til fisk
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff til purker
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som fôrtilsetningsstoff til slaktekyllinger
27.04.2018

28.04.2018

11.05.2018
Godkjenning av Aragon og Catalonia i Spania som frie for brucellose
27.04.2018

28.04.2018

Sykdommer hos storfe: endringer for Italia, Kypros og Spania
27.04.2018

28.04.2018

Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
23.03.2018

24.03.2018

Kasserte kjøretøyer: endringsbestemmelser
23.03.2018

24.03.2018

06.06.2018
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: gjennomføringsbestemmelser om type skipslast
23.03.2018

24.03.2018

01.06.2017
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
23.03.2018

01.02.2019

01.01.2019
Godkjenning av en frihjulsfunksjon med motor på tomgang for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
23.03.2018

24.03.2018

01.01.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
23.03.2018

01.02.2019

01.01.2019
Godkjenning av 12-volts dynamoer som innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
23.03.2018

01.02.2019

04.01.2019
CO2-utslipp fra varebiler: gjennomføringsbestemmelser om korrelasjon mellom ny og gammel testprosedyre
23.03.2018

01.02.2019

01.01.2019
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for storskalaproduksjon av organiske kjemikalier
23.03.2018

24.03.2018

Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): anerkjennelse av kravene i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse
23.03.2018

24.03.2018

Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen
23.03.2018

24.03.2018

Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
23.03.2018

24.03.2018

04.04.2018
Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer: rettelser til språkversjoner
23.03.2018

24.03.2018

Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak
23.03.2018

24.03.2018

07.05.2018
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser
23.03.2018

24.03.2018

07.05.2018
Europeiske sosiale entreprenørskapsfond (EuSEF)
23.03.2018

Europeiske venturekapitalfond (EuVECA)
23.03.2018

Bruk av e-post ved registrering av venturekapitalfond
23.03.2018

Bruk av e-post ved registrering av entreprenørskapsfond
23.03.2018

Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsbestemmelser om innberetning av opplysninger
23.03.2018

01.01.2020

03.04.2018
Kollektive investeringsfond (UCITS): utfyllende bestemmelser om depotmottakeres forpliktelser
23.03.2018

01.01.2020

03.04.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om skjemaer for innrapportering til tilsynsmyndigheter
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsmyndighetenes offentliggjøring av informasjon
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om kapitalkrav for infrastrukturinvesteringer mv.
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om eksponering mot regionale og lokale myndigheter
23.03.2018

30.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for godkjenning av en intern modell
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyren for søknader om bruk av konserninterne modeller
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om kapitalkravstillegg
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til spesialopprettede selskap (SPV)
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om systemer for utjevning av helserisikoer
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon til tilsynsmyndigheter
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrene for vurderingen av eksterne kredittvurderinger
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om plassering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer på en objektiv skala for risikoklasser
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om aksjeindeksen for den symmetriske justering av standardaksjekapitalkravet
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til virksomhetsspesifikke parametre
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning av kapitalkravet for valutarisikoer som er bundet til euro
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om tekniske opplysninger til bruk for beregningen av forsikringsmessige avsetninger og basiskapitalgrunnlag for rapportering
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til supplerende kapitalgrunnlag
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer knyttet til matchtilpasning
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: rettelse til tysk utgave av utfyllende bestemmelser
23.03.2018

Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av solvens- og tilsynsordningen i Sveits
23.03.2018

01.08.2019

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om overgangsregel for aksjerisiko
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet (Solvens II): gjennomføringsbestemmelser om rentekurver fra 30. september til 30. desember 2016
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om midlertidig likeverdighet av solvensordninger i Australia, Bermuda, Brasil, Canada, Mexico og USA
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om likeverdighet av tilsynsordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Bermuda
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om innberetning av avsetninger og basiskapitalgrunnlag
23.03.2018

29.10.2018
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om ekvivalens av solvensordningen for forsikrings- og gjenforsikringsselskaper i Japan
23.03.2018

29.10.2018
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: utfyllende bestemmelser
23.03.2018

01.08.2020

01.07.2020
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: utfyllende bestemmelser om utslippsgrenser og typegodkjenning
23.03.2018

01.08.2020

01.07.2020
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: gjennomføringsbestemmelser
23.03.2018

01.08.2020

01.07.2020
Taubaneforordningen
23.03.2018

24.03.2018

01.07.2017
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om krysslimt massivtreelement og laminert konstruksjonstre (LVL-virke)
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: rekommandasjon om generelle overføringslisenser for væpnede styrker og ordregivende myndigheter
23.03.2018

24.03.2018

Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: rekommandasjon om generelle overføringslisenser for sertifiserte mottakere
23.03.2018

24.03.2018

Godkjenning av ordningen "Red Tractor Farm Assurance Combinable Crops & Sugar Beet voluntary scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
23.03.2018

24.03.2018

Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om peanøttolje og hydrolyserte hveteproteiner
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Kriterier for identifisering av hormonforstyrrende stoffer i biocider
23.03.2018

24.03.2018

23.03.2018
Avslag på godkjenning av beta-cypermethrin som aktivt stoff i plantevernmidler
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Avslag på forlenget godkjenning av pikosystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Godkjenning av natriumklorid som aktivt stoff i plantevernmidler
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Forlenget godkjenning av det aktive stoffet imazamox som erstatningskandidat i plantevernmidler
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet quizalofop-p-tefuryl i plantevernmidler
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene cyflufenamid, fluopicolid, heptamaloksyloglucan og malathioni plantevernmidler
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Avslag på fornyet godkjenning av DPX KE 459 (flupyrsulfuronmetyl) som aktivt stoff i plantevernmidler
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Forlengelse av godkjenningsperiodene til 1-metylsyklopropen og 18 andre aktive stoffer i plantevernmidler
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Biocider: godkjenning av 2-metyl-1,2-benzisotiazol-3(2H)-on til bruk i produkttype 6
23.03.2018

24.03.2018

23.03.2018
Biocider: godkjenning av imiprotrin til bruk i produkttype 18
23.03.2018

24.03.2018

23.03.2018
Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
23.03.2018

24.03.2018

23.03.2018
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om D4 og D5
23.03.2018

24.03.2018

23.03.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
23.03.2018

24.03.2018

12.06.2018
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: endringer til listen over listeførte stoffer
23.03.2018

24.03.2018

18.01.2019
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: gjennomføringsbestemmelser
23.03.2018

24.03.2018

22.11.2018
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika: utfyllende bestemmelser
23.03.2018

24.03.2018

22.11.2018
Prinsipper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for legemidler
23.03.2018

01.12.2018

Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
23.03.2018

24.03.2018

24.03.2018
Tilsetningsstoffer i mat: endringsbestemmelser om mikrokrystallinsk cellulose (E 460(i))
23.03.2018

24.03.2018

24.03.2018
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fosfater i frosne kebabspyd
23.03.2018

24.03.2018

24.03.2018
Import av økologiske produkter fra 3. land: endringsbestemmelser
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Import av økologiske varer fra 3. land: endringer til gjennomføringsbestemmelser
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser
23.03.2018

24.03.2018

23.03.2018
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp
23.03.2018

24.03.2018

23.03.2018
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS): endringsbestemmelser
23.03.2018

24.03.2018

23.03.2018
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om Bacillus amyloliquefaciens og 13 andre stoffer
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Godkjenning av jern(II)karbonat m.fl. som fôrtilsetningsstoff
23.03.2018

24.03.2018

27.03.2018
Dyreavlsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om avlssertifikater for renrase hester
23.03.2018

24.03.2018

01.11.2018
Melding om forflytning av dyr og dyreprodukter: oppheving av rettsakt knyttet til det tidligere Animo-datanettet
23.03.2018

24.03.2018

Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om temperaturforhold ved transport av kjøtt
23.03.2018

24.03.2018

26.03.2018
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om pigghuder
23.03.2018

24.03.2018

17.04.2018
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om pigghuder
23.03.2018

24.03.2018

17.04.2018
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
09.02.2018

10.02.2018

12.02.2018
Fremme av internettilgang i lokalsamfunn
09.02.2018

10.02.2018

Saksbehandling knyttet til EUs konkurranseregler: endringsbestemmelser
09.02.2018

10.02.2018

Harmoniserte konsumprisindekser
09.02.2018

10.02.2018

01.01.2021
Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip: utfyllende bestemmelser om overvåkingsmetoder og -bestemmelser
09.02.2018

10.02.2018

Svoveldirektivet 2016 (kodifisering): reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering)
09.02.2018

10.02.2018

Miljømerkeforordningen: endringsbestemmelser om veiledning om miljømerkets utforming
09.02.2018

01.08.2018

Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for mat- og drikkevareindustrien
09.02.2018

10.02.2018

Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsyningsdirektivet
09.02.2018

10.02.2018

06.04.2018
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: innkjøpsdirektivet
09.02.2018

10.02.2018

06.04.2018
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: konsesjonskontrakter
09.02.2018

10.02.2018

06.04.2018
Justering av terskelverdiene for anbudsplikt ved offentlige innkjøp: forsvarsanskaffelsesdirektivet
09.02.2018

10.02.2018

06.04.2018
Innlands vannveier og godstransport: oppheving av tre forordninger
09.02.2018

10.02.2018

Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
09.02.2018

10.02.2018

Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff
09.02.2018

01.08.2020

01.07.2020
eIDAS-forordningen om elektroniske transaksjoner i det indre marked basert på eID og e-signatur
09.02.2018

01.06.2019

15.06.2018
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) om gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak
09.02.2018

01.01.2020

01.01.2019
Direktivendringer for redusert avhengighet av kredittvurdering
09.02.2018

01.01.2020

Kollektive investeringsfond: endringsbestemmelser om depositarfunksjoner, avlønninger og sanksjoner (UCITS V)
09.02.2018

01.01.2020

01.01.2017
PVU-forordningen om personlig verneutstyr (revisjon)
09.02.2018

10.02.2018

22.06.2018
Godkjenning av ordningen "RTRS" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
09.02.2018

10.02.2018

Biocidforordningen: godkjenning av L(+)-melkesyre til bruk i produkttype 2, 3 og 4
09.02.2018

10.02.2018

15.02.2018
Biocidforordningen: godkjenning av margosa-ekstrakt til bruk i produkttype 19
09.02.2018

10.02.2018

15.02.2018
Biocidforordningen: godkjenning av fludioksonil til bruk i produkttype 7, 9 og 10
09.02.2018

10.02.2018

15.02.2018
Biocidforordningen: godkjenning av propan-1-ol til bruk i produkttype 1, 2 og 4
09.02.2018

10.02.2018

15.02.2018
Biocider: godkjenning av 2-metyl-2H-isotiazol-3-on til bruk i produkttype 12
09.02.2018

10.02.2018

15.02.2018
Forlenget godkjenning av 2,4-DB som aktivt stoff i plantevernmidler
09.02.2018

10.02.2018

12.02.2018
Forlenget godkjenning av maleinhydrazid som aktivt stoff i plantevernmidler
09.02.2018

10.02.2018

12.02.2018
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser om unntak for kadmium i displaysystemer
09.02.2018

10.02.2018

12.06.2018
Nye stoffer til bruk i tradisjonelle plantelegemidler (urtelisten)
09.02.2018

10.02.2018

Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bromelain
09.02.2018

10.02.2018

10.02.2018
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for alarelin
09.02.2018

10.02.2018

10.02.2018
Næringsmidler for spesielle grupper: utfyllende bestemmelser om krav til sammensetning av og opplysninger om kosterstatning for vektkontroll
09.02.2018

10.02.2018

10.02.2018
Aromaforordningen: fjerning av aromastoffet 4,5-epoxydec-2-trans-enal fra EU-listen
09.02.2018

10.02.2018

14.02.2018
Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om masimaltrykk i aerosolbeholdere
09.02.2018

10.02.2018

01.03.2018
Gassapparatforordningen
09.02.2018

10.02.2018

26.06.2018
Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6)
09.02.2018

10.02.2018

12.02.2018
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser
09.02.2018

10.02.2018

12.02.2018
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser for bly, kvikksølv, melamin og decoquinat
09.02.2018

10.02.2018

05.03.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling og til mindre fjørfearter til slakt
09.02.2018

10.02.2018

19.02.2018
Godkjenning av preparater av Pediococcus parvulus, Lactobacillus casei og Lactobacillus rhamnosus som fôrtilsetning til alle dyrearter
09.02.2018

10.02.2018

19.02.2018
Godkjenning av et preparat av Bacillus licheniformis som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
09.02.2018

10.02.2018

19.02.2018
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus plantarum og Lactobacillus buchneri som fôrtilsetningsstoff til storfe og sau
09.02.2018

10.02.2018

19.02.2018
Godkjenning av salinomycinnatrium som fôrtilsetningsstoff til slakte- og livkylling
09.02.2018

10.02.2018

19.02.2018
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til visse fjørfe- og grisearter
09.02.2018

10.02.2018

19.02.2018
Godkjenning av et preparat produsert av Trichoderma citrinoviride Bisset som fôrtilsetning til livkylling og mindre fjørfearter til verping
09.02.2018

10.02.2018

19.02.2018
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Polen og visse regioner i Storbritannia
09.02.2018

10.02.2018

12.02.2018
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE) : godkjenning av Slovenias program for bekjempelse av skrapesyke
09.02.2018

10.02.2018

12.02.2018
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av gjødsel som brensel i forbrenningsanlegg
09.02.2018

10.02.2018

25.04.2018
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om alternativ metode for bruk av visse typer fett til produksjon av biodiesel
09.02.2018

10.02.2018

25.04.2018
Nasjonale referanselaboratorier for påvisning av restmengder i levende dyr og dyreprodukter: endringer
09.02.2018

10.02.2018

Betegnelser og merking av vinprodukter: endringsbestemmelser
15.12.2017

16.12.2017

20.12.2017
Likeverdigheten av visse tredjelands tilsyns- og sanksjonssynstemer for revisorer og revisjonsfirmaer: endringsbestemmelser
15.12.2017

16.12.2017

Internasjonale regnskapsstandarder: endringer som følge av IFRS 9
15.12.2017

16.12.2017

18.12.2017
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
15.12.2017

01.02.2019

01.01.2019
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner i hybride elbiler som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
15.12.2017

01.02.2019

01.01.2019
Godkjenning av et solcelletak for batterilopplading for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
15.12.2017

01.02.2019

04.01.2019

Sider