Reduksjon av plast i miljøet: retting av språkversjon