Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: Caymanøyene og Jordan