Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om uvektet kapitalandel
29.03.2019

01.01.2020

30.06.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsparametre for likviditetsovervåking
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiet
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om leverage ratio
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Kapitaldekningdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om bruk av felles beslutningsprosess for institusjonsspesifikke tilsynskrav
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapportering i forbindelse med likviditetsdekningskravet
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiene
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om felles beslutningsprosess for tilsynsmessige tillatelser
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om tilsynsrapportering
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om IFRS 9
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV)
29.03.2019

01.01.2020

01.01.2016
Kapitalkravsforordningen (CRR)
29.03.2019

01.01.2020

01.01.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): utsatt anvendelsesdato
29.03.2019

03.12.2019

Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utsatt anvendelsesdato
29.03.2019

03.12.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II)
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR)
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Koordinering av trygdeordninger: sammensetning og arbeidsmåte for Den tekniske kommisjon for databehandling
29.03.2019

30.03.2019

Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering)
29.03.2019

01.12.2019

ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel
29.03.2019

01.08.2020

Energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker: retting av spansk språkversjon
29.03.2019

30.03.2019

Energimerkeforordningen
29.03.2019

01.08.2020

Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer og rettelser
29.03.2019

30.03.2019

01.07.2020
Overvåking av utslipp fra forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
29.03.2019

30.03.2019

01.07.2020
Avslag på fornyet godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Avslag på fornyet godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Forlenget godkjenning av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Godkjenning av Pasteuria nishizawae Pn1 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Forlenget godkjenning av karfentrazonetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene pyridaben, quinmerac og zinkfosfid i plantevermidler
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder deltametrin
29.03.2019

30.03.2019

29.03.2019
Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkter av type 18
29.03.2019

30.03.2019

29.03.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP)
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater
29.03.2019

30.03.2019

02.04.2019
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer
29.03.2019

30.03.2019

02.04.2019
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam
29.03.2019

30.03.2019

03.07.2020
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran
29.03.2019

30.03.2019

30.03.2019
Grenseverdier for rester av svineprolaktin i matvarer
29.03.2019

30.03.2019

30.03.2019
Grenseverdier for rester av eprinomektin i matvarer
29.03.2019

30.03.2019

30.03.2019
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
29.03.2019

30.03.2019

30.03.2019
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
29.03.2019

30.03.2019

30.03.2019
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
29.03.2019

30.03.2019

29.03.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)
29.03.2019

30.03.2019

02.04.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for koffein og teobromin
29.03.2019

30.03.2019

29.03.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kostholdstilskudd
29.03.2019

30.03.2019

02.04.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kochenille, karminsyre og karminer (E 120)
29.03.2019

30.03.2019

02.04.2019
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud
29.03.2019

30.03.2019

02.04.2019
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om visse sorbitanestere (E 491, E 492 og E 495)
29.03.2019

30.03.2019

02.04.2019
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking knyttet til utslippsgrenser
29.03.2019

30.03.2019

29.03.2019
Overvåkning av metaller og jod i tang, saltplanter og produkter baseret på tang
29.03.2019

30.03.2019

Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om penoxsulam, triflumizol og triflumuron
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Godkjenning av et preparatet av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til smågris, spedgris og oppfôringssvin
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat av illitt, montmorillonitt og kaolinitt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av L-arginin som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av vannfri betain som tilsetningstoff i fôrvarer for matproduserende dyr unntatt kaniner
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettinger
29.03.2019

30.03.2019

04.04.2019
Godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av taurin m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter
29.03.2019

30.03.2019

Godkjenning av tinktur av spisskum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som et tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av natrium- og -kaliumalginat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Avslag på godkjenning av riboflavin framstilt av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff i visse fôrvarer
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slaktegriser
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til avvendt smågris
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat produsert av Komagataella pastoris som fôrtilsetningsstoff til visse fugle- og dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
29.03.2019

30.04.2005

24.04.2019
Godkjenning av preparater av visse lecitiner som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse
29.03.2019

30.03.2019

14.05.2019
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

27.06.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

08.04.2019
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

02.04.2019
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
29.03.2019

01.01.2020

01.01.2020
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
29.03.2019

01.01.2020

17.02.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
29.03.2019

29.03.2019

03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

12.04.2019
Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

20.09.2019
Godkjenning av preparatet av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer melkekyr: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

24.06.2019
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver og representant for innehaver av visse godkjenninger
29.03.2019

29.03.2019

24.06.2019
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver av visse godkjenninger i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

24.06.2019
EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester
08.02.2019

09.02.2019

Skipsgjenvinningsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om listen over anlegg
08.02.2019

09.02.2019

Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om rapport om planlagt start
08.02.2019

09.02.2019

06.12.2018
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om sertifikatet om farlige materialer
08.02.2019

09.02.2019

Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over gjenvinningsanlegg
08.02.2019

09.02.2019

Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om opphuggingssertifikatet
08.02.2019

09.02.2019

Skipsgjenviningsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om erklæringen om ferdigstilling av opphuggingen
08.02.2019

09.02.2019

06.12.2018
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2014-2016
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
08.02.2019

09.02.2019

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering
08.02.2019

09.02.2019

Felleseuropeiske krav til utnyttelse av lufrommet og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon
08.02.2019

03.12.2020

15.02.2019
Formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
08.02.2019

01.01.2020

01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift
08.02.2019

01.01.2020

01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester
08.02.2019

01.01.2020

01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger
08.02.2019

01.01.2020

01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland
08.02.2019

01.01.2020

01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser
08.02.2019

01.01.2020

01.01.2020
Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet i rapportering av internoppgjør
08.02.2019

01.01.2020

01.01.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om minstekrav til opplysninger om finansielle kontrakter omfattet av detaljerte registre
08.02.2019

01.01.2020

23.01.2020
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om beskrivelsen av avtaler om konsernintern finansiell støtte
08.02.2019

01.01.2020

23.01.2020
Verdipapirsentralforordningen
08.02.2019

01.01.2020

01.01.2020
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2017
08.02.2019

09.02.2019

12.02.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2016-30.3.2017
08.02.2019

09.02.2019

12.02.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2017
08.02.2019

09.02.2019

12.02.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.-30.12.2017
08.02.2019

09.02.2019

12.02.2019
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Kroatia om drivhusgassutslipp fra dyrking av raps
08.02.2019

09.02.2019

Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
08.02.2019

09.02.2019

12.02.2019
Fornyet godkjenning av bentazon i plantevernmidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Godkjenning av talkum (E 553 b) i plantevernmidler
08.02.2019

11.02.2019
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet propyzamid som substitusjonskandidat i plantevernmidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Fornyet godkjenning av siltiofam i plantevernmidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Fornyet godkjenning av forklorfenuron i plantevernmidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Vilkår for godkjenning av fenazaquin i plantevernmidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid i plantevermidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Fornyet godkjenning av zoxamid i plantevernmidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder imidakloprid
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder tiamethoxam
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
08.02.2019

09.02.2019

08.02.2019
Biocider og bakterier av arten Wolbachia endobacterium
08.02.2019

09.02.2019

08.02.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder etylbutylacetyl-aminopropionat
08.02.2019

09.02.2019

08.02.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkttype 8
08.02.2019

09.02.2019

08.02.2019
Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer)
08.02.2019

09.02.2019

13.02.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Tillatelse til omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat
08.02.2019

09.02.2019

14.02.2019
Tillatelse til omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat
08.02.2019

09.02.2019

14.02.2019
Godkjenning av omsetning av tranebærekstraktpulver som ny mat
08.02.2019

09.02.2019

14.02.2019
Godkjenning av omsetning av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat
08.02.2019

09.02.2019

14.02.2019
Tillatelse til omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat
08.02.2019

09.02.2019

14.02.2019
Unionslisten for ny mat: rettelse
08.02.2019

09.02.2019

14.02.2019
Aromaer til bruk i næringsmidler: forlengelse av overgangsperioden for vegetabilsk grillaromakonsentrat
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av destillat av tresyre i næringsmidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for acibenzolar-S-metyl m.fl.
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triklopyr
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Tilbakekalling av utnevnelse av et europeisk referanselaboratorium for kontroll av restmengder av visse stoffer i dyr og animalske produkter
08.02.2019

09.02.2019

Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Sorghum spp.
08.02.2019

09.02.2019

Handel med frø av fôrvekster: rettelse angående Lolium x boucheanum Kunth
08.02.2019

09.02.2019

Forlenget godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin
08.02.2019

09.02.2019

12.02.2019
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Statistikk om folkehelse i EU (EHIS): gjennomføringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

Skipsopphuggingsforordningen: endringsbestemmelser om søknader for anlegg i tredjeland
05.12.2018

06.12.2018

Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

27.06.2019
Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter
05.12.2018

01.08.2019

01.08.2019
Skipsgjenvinningsforordningen
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
05.12.2018

06.12.2018

14.06.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
05.12.2018

06.12.2018

03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Australia
05.12.2018

06.12.2018

03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
05.12.2018

06.12.2018

03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
05.12.2018

06.12.2018

03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
05.12.2018

06.12.2018

03.04.2019
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning og publisering av prospekter og formidling av annonser
05.12.2018

06.12.2018

Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av tillegg til prospekter
05.12.2018

06.12.2018

Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Pakistan
05.12.2018

01.08.2019

24.09.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Sri Lanka, Trinidad og Tobago, og Tunisia
05.12.2018

01.08.2019

24.09.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Etiopia
05.12.2018

01.08.2019

24.09.2019
Pengeoverføringsforordningen (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger
05.12.2018

01.08.2019

09.08.2019
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler
05.12.2018

01.08.2019

24.09.2019
Fjerde hvitvaskingsdirektiv
05.12.2018

01.08.2019

15.10.2018
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2018
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
Omnibus II-direktivet om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet
05.12.2018

01.08.2019

Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om ytelser i visse land
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
Skipsutstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk merking
05.12.2018

06.12.2018

14.12.2018
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av festeanordninger som skal hindre fallulykker fra stor høyde
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer
05.12.2018

01.08.2019

Biocider: godkjenning av acetamiprid til bruk i produkttype 18
05.12.2018

06.12.2018

05.12.2018
Biocider: godkjenning av cypermetrin til bruk i produkttype 18
05.12.2018

06.12.2018

05.12.2018
Biocider: godkjenning av penflufen til bruk i produkttype 8
05.12.2018

06.12.2018

05.12.2018
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå
05.12.2018

06.12.2018

07.12.2018
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret: inflasjonsjustering (2018)
05.12.2018

06.12.2018

22.01.2019
Legemidler mot sjeldne sykdommer: definisjon av begrepet 'lignende legemiddel'
05.12.2018

06.12.2018

08.05.2019
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for 'solventnaphtha, lett aromatisk'
05.12.2018

06.12.2018

05.12.2018
Grenseverdier for rester av fluazuron i matvarer
05.12.2018

06.12.2018

05.12.2018
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: gjennomføringsbestemmelser om risikovurdering og -håndtering
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
Endring av betegnelse og merkekrav til syntetisk zeaxathin som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Tillatelse til omsetning av tørkede deler av Hoodia parviflora som vokser over bakken som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Tillatelse til omsetning av 1-metylnikotinamidklorid som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

Tillatelse til omsetning av pyrroloquinolin-quinon-dinatriumsalt som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Bruksbetingelser for laktitol som ny mat: endringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for mikroalgen Schizochytrium sp. som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet sopp som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Tillatelse til utvidelse av bruksområdet for UV-behandlet gjær (Saccharomyces cerevisiae) som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Tillatelse til omsetning av hvitt lysozymhydrolysat fra hønseegg som ny mat
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner
05.12.2018

06.12.2018

Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
EUs referanselaboratorium for afrikansk hestepest: endringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

01.01.2019
EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

11.12.2018
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om innføring av fiskevarer fra EU-fartøy via tredjeland
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: endringsbestemmelser om analysemetode for paralyserende skjellgift (PSP)
05.12.2018

06.12.2018

18.01.2019
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier for fremmedstoffer i fôr og mat
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
Godkjenning av visse kobberforbindelser som tilsetningsstoff til fôrvarer for alle dyrearter
05.12.2018

06.12.2018

18.12.2018
Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for mindre utbredte grisearter til slakt og avl
05.12.2018

06.12.2018

18.12.2018
Godkjenning av benzosyre, kalsiumformat og fumarsyre som tilsetningsstoff til fôrvarer for slakte- og livkylling
05.12.2018

06.12.2018

18.12.2018
Bekjempelse av prionsykdommer: endringsbestemmelser om risikomateriale fra småfe
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Helsesertifikat for handel med bier og humler: endringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
Tiltak for bekjempelse av Newcastle-sykdom hos fjørfe: endringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

EUs referanselaboratorium for fugleinfluensa og Newcastle-sykdom
05.12.2018

06.12.2018

Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringer til listen
05.12.2018

06.12.2018

Europeisk rammeverk for lærlinger
26.10.2018

27.10.2018

Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av observasjonslisten for stoffer i vann
26.10.2018

27.10.2018

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud ("svartelisten") pr. 14.6.2018
26.10.2018

27.10.2018

27.06.2018
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: retting av polsk språkutgave
26.10.2018

27.10.2018

Automatisk validering av flybesetningssertifikater og opplæring i start og landing
26.10.2018

27.10.2018

30.10.2018
Tekniske forskrifter for fartøy på innlangs vannveier: endringsbestemmelser
26.10.2018

27.10.2018

Håndhevingsdirektivet: håndheving av utsendingsdirektivet i forbindelse med tjenesteytelser
26.10.2018

01.01.2020

01.07.2017
Forsikringsformidlingsdirektivet (IDD): endring av anvendelsdato
26.10.2018

Forsikringsdistribusjonsdirektivet (IDD)
26.10.2018

Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2018
26.10.2018

27.10.2018

29.10.2018
Utslippsgrenser for og typegodkjenning av motorer til mobile ikke-veigående maskiner: retting av estisk språkversjon
26.10.2018

01.08.2020

Unntak for bruk av bly i loddemateriale med høy smeltetemperatur
26.10.2018

27.10.2018

04.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber
26.10.2018

27.10.2018

04.12.2018
Unntak for bruk av bly i keramikkbaserte komponenter til trimpotensiometre
26.10.2018

27.10.2018

04.12.2018
Unntak for bruk av bly til lodding av skiveformede eller flate keramiske flerlagskondensatorer
26.10.2018

27.10.2018

04.12.2018
Unntak for visse elektriske og elektroniske komponenter som inneholder bly i glass eller keramikk
26.10.2018

27.10.2018

04.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i stål
26.10.2018

27.10.2018

04.12.2018
Unntak for bruk av bly som legeringselement i aluminium
26.10.2018

27.10.2018

04.12.2018
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr og krav til generelle typer drivstoff
26.10.2018

27.10.2018

30.10.2018
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser
26.10.2018

27.10.2018

Storfebesetninger i regioner og land som er fri for tuberkulose: suspensjon av Malta
26.10.2018

27.10.2018

Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IFRS 9
21.09.2018

22.09.2018

26.09.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS 28 og IFRS 1 og 12
21.09.2018

22.09.2018

Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 22
21.09.2018

22.09.2018

26.09.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IAS 40
21.09.2018

22.09.2018

26.09.2018
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser for IFRS 2 om aksjebasert betaling
21.09.2018

22.09.2018

26.09.2018
Statistikk om plantevernmidler
21.09.2018

22.09.2018

Folke- og boligtellinger: gjennomføringsbestemmelser
21.09.2018

22.09.2018

Sider