Biocidforordningen 2012: endringsbestemmelser om utvidelse av vurderingsperiode for eksisterende stoffer