Fornyet godkjenning av Lentilactobacillus buchneri som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter