Bruksbetingelser for gjærbiomasse fra Yarrowia lipolytica som ny mat: endringsbestemmelser