Biocider: uløste uenigheter vedrørende vilkårene for fornyet godkjenning av biocidproduktet BOMBEX® PEBBYS® CS