Handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om overføring av kvoter til Innovasjonsfondet