Fornyet godkjenning av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter