Fornyet godkjenning av Lactiplantibacillus som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter