Godkjenning av 25-hydroksykolekalciferol som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktekalkun, andre fjørfe og griser