Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

12.04.2019

Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

12.04.2019

BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
11.04.2019

12.04.2019

Statistikkforordningen 2015: endringsbestemmelser om europeisk statistikk
29.03.2019

Statistikk over godstransport på innlands vannveier
29.03.2019

30.03.2019

01.01.2021
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over anlegg
29.03.2019

30.03.2019

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til smøremidler
29.03.2019

30.03.2019

EUs miljømerke: gyldighetsperioden til kriteriene for visse produktgrupper og tilknyttede krav
29.03.2019

30.03.2019

Industriutslippsdirektivet (IED): bestemmelser om rapportering om nasjonal gjennomføring
29.03.2019

30.03.2019

Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser for landbrukssektoren
29.03.2019

30.03.2019

Forretningshemmelighetsdirektivet
29.03.2019

01.01.2021

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 28.11.2018
29.03.2019

30.03.2019

13.12.2018
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
29.03.2019

30.03.2019

15.02.2019
Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer
29.03.2019

30.03.2019

Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
29.03.2019

30.03.2019

Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2019
29.03.2019

30.03.2019

08.04.2019
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjon om handelsfasiliteter og rapportering til Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndighet
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om pakkeordrer
29.03.2019

03.12.2019

Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om transaksjonsrapportering
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til algoritmisk handel
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser om handelsplikten for visse derivater
29.03.2019

03.12.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser knyttet til foretak som yter datarapporteringstjenester
29.03.2019

03.12.2019

Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om volumbegrensningsmekanismen og innberetning av opplysninger
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om levering av før- og etterhandelsopplysninger
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om transparenskrav
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om adgang til referenseverdier
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om anvendelse av posisjonsgrenser på råvarederivater
29.03.2019

03.12.2019

18.12.2017
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om registrering av relevante opplysninger om ordrer
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om sikring av kunders finansielle instrumenter og midler
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om clearingadgang
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om kriteriene for tilknyttet aktivitet
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeid mellom overvåkingsmyndigheter
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sveits
29.03.2019

03.12.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser i forbindelse med midlertidig stans i handelen
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om høringer i forkant av tillatelse
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om finansielle instrumenters opptak til handel på regulerte markeder
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Tekniske gjennomføringsstandarder om konsultasjon mellom myndigheter i forbindelse med melding om eierskifte
29.03.2019

03.12.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om samarbeidsordninger for viktige markedsplasser
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Australia
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2020
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Hong Kong
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2020
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til samlokaliseringstjenester og gebyrstrukturer
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående USA
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2020
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om standarder for informasjonsutveksling i forbindelse med godkjenning av verdipapirforetak
29.03.2019

03.12.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om nøyaktigheten av tidsangivelser ved verdipapirhandel
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID): utfyllende bestemmelser
29.03.2019

03.12.2019

Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om fritak for visse tredjelands sentralbanker fra kravene om gjennomsiktighet
29.03.2019

03.12.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om data som skal offentliggjøres om gjennomføringskvaliteten til transaksjoner
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning av verdipapirforetak
29.03.2019

03.12.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om suspensjon og fjerning av finansielle instrumenter fra handelen
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om krav til offentliggjøring av opplysninger om handelssteders identitet og kvalitet av ordreutførelser
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om registrering av tredjelandsforetak
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om standarder og -formater for referansedata
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om clearing av derivater
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om krav til åpenhet om aksjer, depotbeviser, exchange-traded funds, sertifikater m.m.
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om produktintervensjon og posisjoner
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om innsending av opplysninger
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om minste kursendringer for aksjer, depotbevis og børsomsatte fond
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utfyllende bestemmelser om indirekte clearingordninger
29.03.2019

03.12.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om posisjonsrapporter
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om swaptransaksjoner i USA
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2020
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om organisatoriske krav til markedsplasser
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: utfyllende bestemmelser om forholdet mellom ikke-utførte ordrer og transaksjoner
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av tilbydere av datarapporteringstjenester
29.03.2019

03.12.2019

Markeder for finansielle tjenester: utfyllende bestemmelser om virkning av derivatkontrakter
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om videreformidling av opplysninger
29.03.2019

03.12.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om innsending av informasjon om sanksjoner og tiltak
29.03.2019

03.12.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om market making
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Prospektforordningen 2017 om verdipapirer
29.03.2019

29.06.2019

Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: rettelse
29.03.2019

01.01.2020

17.02.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India
29.03.2019

01.01.2020

17.02.2020
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om unntatte enheter
29.03.2019

01.01.2020

17.02.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om anvendelse av en preferansesats for inn- eller utgående pengestrømmer ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om New Zealand
29.03.2019

01.01.2020

17.02.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
29.03.2019

01.01.2020

17.02.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: tilordningstabeller for samsvar mellom kredittrisikovurderinger og risikoklasser
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Brasil
29.03.2019

01.01.2020

17.02.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Dubai International Financial Centre
29.03.2019

01.01.2020

17.02.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om De forente arabiske emirater
29.03.2019

01.01.2020

17.02.2020
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater
29.03.2019

01.01.2020

17.02.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om tilsynsrapportering
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
29.03.2019

01.01.2020

17.02.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
28.05.1999

01.01.2020

31.12.2019
Kapitalkravsdirektivet (CRD IV): gjennomføringsbestemmelser om konsultasjon ved planlagte erhvervelser av kvalifiserte andeler i kredittinstitutter
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidshorisont for likvideringsperiode
29.03.2019

01.01.2020

17.02.2020
Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
29.03.2019

01.01.2020

06.01.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om overgangsperioder for pensjonsinnretninger
29.03.2019

01.01.2020

17.02.2020
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om rapportering
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende gjennomføringsbestemmelser
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om motsykliske kapitalreserver
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om sikkerhetsstillelse ved sentralbanklån
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om ytterligere utgående pengestrømmer
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om kredittrisiko ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper:endringsbestemmelser behandling i overgangsperioden av aksjeeksponeringer etter IRB-metoden
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om sekuritisering ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for råvarehandlere
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om unntak fra datakravet
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om utilstrekkelig tilgang på likvide aktiva i norske kroner
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om hovedindeks og godkjente børser
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: rapportering om kjernekapitalandel
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper (CRR): utfyllende regler om unntaksbestemmelser om valutaer for hvilke likvide aktiva er tilgjengelige i begrenset omfang
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurderingsstandarder
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om eksponering for spesifikk risiko i handelsporteføljen
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsitusjoners avlønninger og riskprofiler
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om verdien til en institusjons obligasjoner og verdien av institusjonens eiendeler
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko (korrigering)
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Standarder for bruk av beregningsmetoder for kapitalkrav i finansielle konglomerater
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra kompetente myndigheter
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om variable avlønningstyper (bonuser)
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om motsykliske kapitalreserver
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om definisjonen av marked
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Kapitaldekning og soliditetskrav: korrigering av utfyllende bestemmelser
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beregning av andre risikoer enn deltarisikoer for opsjoner
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering: endringsbestemmelser
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om kapitalkrav for foretak
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om marginalrisikoperioder
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om uvektet kapitalandel
29.03.2019

01.01.2020

30.06.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiet
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Kapitaldekningdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om bruk av felles beslutningsprosess for institusjonsspesifikke tilsynskrav
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsparametre for likviditetsovervåking
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om leverage ratio
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om tilsynsrapportering
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiene
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapportering i forbindelse med likviditetsdekningskravet
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om felles beslutningsprosess for tilsynsmessige tillatelser
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer- og prosedyrer ved etablering og tjenesteyting
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om IFRS 9
29.03.2019

01.01.2020

31.12.2019
Kapitalkravsdirektivet 2013 (CRD IV)
29.03.2019

01.01.2020

01.01.2016
Kapitalkravsforordningen (CRR)
29.03.2019

01.01.2020

01.01.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet 2014 (MiFID II)
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR)
29.03.2019

03.12.2019

01.01.2018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): utsatt anvendelsesdato
29.03.2019

03.12.2019

Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utsatt anvendelsesdato
29.03.2019

03.12.2019

Koordinering av trygdeordninger: sammensetning og arbeidsmåte for Den tekniske kommisjon for databehandling
29.03.2019

30.03.2019

Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering)
29.03.2019

01.12.2019

ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel
29.03.2019

01.08.2020

Energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker: retting av spansk språkversjon
29.03.2019

30.03.2019

Energimerkeforordningen 2015
29.03.2019

01.08.2020

01.10.2020
Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer og rettelser
29.03.2019

30.03.2019

01.07.2020
Overvåking av utslipp fra forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
29.03.2019

30.03.2019

01.07.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene pyridaben, kinmerak og zinkfosfid i plantevermidler
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Avslag på fornyet godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Avslag på fornyet godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Forlenget godkjenning av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Godkjenning av Pasteuria nishizawae Pn1 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Forlenget godkjenning av karfentrazonetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder deltametrin
29.03.2019

30.03.2019

29.03.2019
Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkter av type 18
29.03.2019

30.03.2019

29.03.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP)
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater
29.03.2019

30.03.2019

02.04.2019
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer
29.03.2019

30.03.2019

02.04.2019
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam
29.03.2019

30.03.2019

03.07.2020
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran
29.03.2019

30.03.2019

30.03.2019
Grenseverdier for rester av svineprolaktin i matvarer
29.03.2019

30.03.2019

30.03.2019
Grenseverdier for rester av eprinomektin i matvarer
29.03.2019

30.03.2019

30.03.2019
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
29.03.2019

30.03.2019

30.03.2019
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
29.03.2019

30.03.2019

30.03.2019
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
29.03.2019

30.03.2019

29.03.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)
29.03.2019

30.03.2019

02.04.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for koffein og teobromin
29.03.2019

30.03.2019

29.03.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kostholdstilskudd
29.03.2019

30.03.2019

02.04.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kochenille, karminsyre og karminer (E 120)
29.03.2019

30.03.2019

02.04.2019
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud
29.03.2019

30.03.2019

02.04.2019
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om visse sorbitanestere (E 491, E 492 og E 495)
29.03.2019

30.03.2019

02.04.2019
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking knyttet til utslippsgrenser
29.03.2019

30.03.2019

29.03.2019
Overvåkning av metaller og jod i tang, saltplanter og produkter baseret på tang
29.03.2019

30.03.2019

Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om penoxsulam, triflumizol og triflumuron
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Godkjenning av et preparatet av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til smågris, spedgris og oppfôringssvin
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat av illitt, montmorillonitt og kaolinitt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av L-arginin som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av vannfri betain som tilsetningstoff i fôrvarer for matproduserende dyr unntatt kaniner
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettinger
29.03.2019

30.03.2019

04.04.2019
Godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av tinktur av spisskum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av taurin m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter
29.03.2019

30.03.2019

Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som et tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av natrium- og -kaliumalginat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Avslag på godkjenning av riboflavin framstilt av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff i visse fôrvarer
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til avvendt smågris
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat produsert av Komagataella pastoris som fôrtilsetningsstoff til visse fugle- og dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slaktegriser
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
29.03.2019

30.04.2005

24.04.2019
Godkjenning av preparater av visse lecitiner som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse
29.03.2019

30.03.2019

14.05.2019
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

27.06.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

08.04.2019
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

02.04.2019
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
29.03.2019

01.01.2020

01.01.2020
Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
29.03.2019

01.01.2020

17.02.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

12.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
29.03.2019

29.03.2019

03.04.2019
Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

20.09.2019
Godkjenning av preparatet av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer melkekyr: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

24.06.2019
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver og representant for innehaver av visse godkjenninger
29.03.2019

29.03.2019

24.06.2019
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver av visse godkjenninger i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

24.06.2019
EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester
08.02.2019

09.02.2019

Sider