Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om standarder for offentliggjøring