Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger