Gjennomføringsbestemmelser for luftfartsoperasjoner: retting av språkversjon