Godkjenning av preparat av Komagataella phaffii som fôrtilsetning