Nye EØS-vedtak

Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Gebyrer og avgifter som skal betales til Det europeiske jernbanebyrå: endringsbestemmelser Nr. 260/2022 32021R1903
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om utfasing av særtilfeller for sluttsignal Nr. 259/2022 32021R2238
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med nedsatt funksjons- eller bevegelsesevne: retting av tsjekkisk språkversjon Nr. 259/2022 32022R0721
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: endringsbestemmelser om ilegging av avgifter for bruk av jernbaneinfrastruktur Nr. 258/2022 32022R0312
Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: endringer til gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-876 MHz og 915-921 MHz Nr. 256/2022 32022D0172
Harmonisering av visse frekvensbånd for mobilkommunikasjon for jernbane Nr. 255/2022 32021D1730
Harmonisering av frekvenser til kortdistanseutstyr: ajourføring Nr. 254/2022 32022D0180
Harmonisering av 900 MHz- og 1800 MHz-frekvensbåndene for elektroniske kommunikasjonstjenester Nr. 253/2022 32022D0173
EMIR I-forordningen om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endring av utfyllende bestemmelser om bøtelegging av transaksjonsregistre Nr. 252/2022 32021R0732
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om likeverdighetsbestemmelser om sentrale motparter som er godkjent i USA Nr. 251/2022 32022D0551
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til gjennomføringsbestemmelser om transparenskrav Nr. 250/2022 32022R0629
MiFiD II: utfyllende bestemmelser om integrering av bærekraftsfaktorer i verdipapirforetakenes produktstyring Nr. 249/2022 32021L1269
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om bærekraft Nr. 249/2022 32021R1253
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): utfyllende bestemmelser om beregning av tapsabsorberings- og rekapitaliseringsbeløp Nr. 248/2022 32021R1118
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD) for banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om suspensjonsrettigheter ved krisehåndtering Nr. 248/2022 32021R1340
Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om rapportering om minstekrav til ansvarlig kapital og konvertibel gjeld Nr. 248/2022 32021R0622
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om renterisiko for posisjoner som ikke inngår i handelsbeholdningen Nr. 247/2022 32022R0631
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2022 Nr. 246/2022 32022R1384
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Filippinene Nr. 245/2022 32022D1338
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Oman Nr. 245/2022 32022D1339
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Peru Nr. 245/2022 32022D1340
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Sør-Korea Nr. 244/2022 32022D1096
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Madagaskar Nr. 244/2022 32022D1097
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Kosovo Nr. 244/2022 32022D1098
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Bahrain Nr. 244/2022 32022D1099
Felleseuropeisk koronasertifikat: likeverdighet av sertifikater fra Ecuador Nr. 244/2022 32022D1100
Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser Nr. 243/2022 32018L0849
Medisinsk utstyrsforordningen 2017: gjennomføringsbestemmelser om Eudamed-databasen Nr. 242/2022 32021R2078
Registrering av den geografiske betegnelsen 'Nagykunsági birspálinka' som alkoholsterk drikk Nr. 241/2022 32021R1419
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): utfyllende bestemmelser om register over nasjonale organer for tilsyn med lagringsprosessen Nr. 241/2022 32021R0723
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser Nr. 241/2022 32021R0724
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om definisjon og allusjoner til godkjente navn Nr. 241/2022 32021R1465
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om hentydninger til godkjente navn Nr. 241/2022 32021R1334
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): endringsbestemmelser om merking av kombinasjoner Nr. 241/2022 32021R1335
Registrering av den ungarske geografiske betegnelsen 'Nagykunsági szilvapálinka' som alkoholsterk drikk Nr. 241/2022 32021R0717
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): utfyllende bestemmelser Nr. 241/2022 32021R1235
Registrering av den geografiske betegnelsen 'Bayerischer Bärwurz' som alkoholsterk drikk Nr. 241/2022 32021R1265
Registrering av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Újfehértói meggypálinka): endringsbestemmelser Nr. 241/2022 32021R1343
Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om register Nr. 241/2022 32020R0198
Registrering av den geografiske betegnelsen Demerara Rum som alkoholsterk drikk Nr. 241/2022 32021R1291
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (2019): gjennomføringsbestemmelser Nr. 241/2022 32021R1236
Registrering av den geografiske betegnelsen 'Madarasi birspálinka' som alkoholsterk drikk Nr. 241/2022 32021R1687
Registrering av den geografiske betegnelsen Bayerischer Blutwurz som alkoholsterk drikk Nr. 241/2022 32021R2262
Veterinærlegemiddelforordningen 2019: gjennomføringsbestemmelser om innsamling av data om salg av antimikrobielle stoffer Nr. 240/2022 32022R0209
Inflasjonsjustering av avgifter til Det europeiske legemiddelbyrået (2022) Nr. 239/2022 32022R0510
Tillatelse til omsetning av frosset og tørket hussiriss (Acheta domesticus) som ny mat Nr. 238/2022 32022R0188
Godkjenning av cetylerte fettsyrer som ny mat Nr. 238/2022 32022R0187
Godkjenning av UV-behandlet bakegjær som ny mat: utvidelse av anvendelsen av og endring av spesifikasjonene Nr. 238/2022 32022R0196
Tillatelse til omsetning av larver fra gul melbille i frosset, tørket og pulverform som ny mat Nr. 238/2022 32022R0169
EU-listen over ny mat: rettelser Nr. 238/2022 32022R0202
Tillatelse til omsetning av pasteuriserte Akkermansia muciniphila-bakterier som ny mat Nr. 238/2022 32022R0168
Godkjenning av omsetning av friske planter av Wolffia arrhiza og/eller Wolffia globosa som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland Nr. 237/2022 32021R2191
Godkjenning av omsetning av tørket fruktkjøtt og urtete fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland Nr. 237/2022 32022R0047
Røykaromaer til bruk i eller på næringsmidler: endring av navn på innehaver av godkjenningen av 'Scansmoke PB 1110' Nr. 236/2022 32022R0502
Øvre grenseverdier for rester av kvikksølv i fisk og salt Nr. 236/2022 32022R0617
Økologiforordningen 2018: utfyllende bestemmelser om bruk av ikke-økologisk proteinfôr i husdyrproduksjon som følge av Ukraina-krigen Nr. 235/2022 32022R1450
Økologiforordningen: retting av visse språkversjoner av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene Nr. 234/2022 32021R1849
Økologiforordningen: retting av den kroatiske språkversjonen av gjennomføringsbestemmelser om dokumentasjon for godkjenning av forkortet karensperiode, produksjon av økologiske produkter og informasjon fra medlemslandene Nr. 234/2022 32021R1921
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: retting av gresk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser om administrative krav Nr. 233/2022 32022R0799
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringer og rettelser til administrative krav Nr. 232/2022 32022R0195
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om eddiksyre m.fl. Nr. 231/2022 32022R0476
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Avena nuda Nr. 230/2022 32021L2171
Godkjenning av eterisk olje av litseabær som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter Nr. 229/2022 32022R0593
Fornyet godkjenning av et preparat av Bacillus velezensis DSM 15544 som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågris og godkjenning for alle fjørfearter og -kategorier Nr. 229/2022 32022R0703
Fornyet godkjenning av natriumbenzoat som tilsetningsstoff i fôrvarer til avvente smågris og ny godkjenning for andre avvente smådyr av svinefamilien Nr. 229/2022 32022R0538
Godkjenning av et preparat av sitronekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 229/2022 32022R0537
Godkjenning av et preparat av ekstrakt fra blader fra Melissa officinalis L. som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 229/2022 32022R0653
Godkjenning av et preparat av Lactiplantibacillus plantarum som tilsetningsstoff i ensilasje for alle dyrearter Nr. 229/2022 32022R0633
Godkjenning av bitter appelsinekstrakt som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter Nr. 229/2022 32022R0652
Godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetningsstoff i fôrvarer til katter Nr. 229/2022 32022R0654
Godkjenning av tinktur av filtkongslys som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter Nr. 229/2022 32022R0702
Godkjenning av eterisk petitgrain bigarade-olje som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse dyrearter Nr. 228/2022 32022R0347
Godkjenning av et preparat av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til hunder og visse svin Nr. 228/2022 32022R0272
Tilsetningsstoff til fôrvarer: endring av navn på innehaver av to godkjenninger Nr. 228/2022 32022R0268
Godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr til alle dyrearter Nr. 228/2022 32022R0415
Godkjenning av L-lysinbase, L-lysinmonohydroklorid og L-lysinsulfat som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter Nr. 228/2022 32021R2095
Rettelser til visse godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôr (tinktur m.fl.) Nr. 228/2022 32022R0385
Godkjenning av visse preparater som tilsetningsstoffer i ensilasje til alle dyrearter Nr. 228/2022 32022R0273
Godkjenning av ekspresspresset eterisk olje fra mandarin som tilsetningsstoff i fôr til fjørfe, svin, drøvtyggere, hester, kaniner og laksefisk Nr. 228/2022 32022R0320
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til utforming, konstruksjon og yteevne - ajourføring 2022 Nr. 227/2022 32022R1157
InvestEU-programmet (2021-2027) Nr. 226/2022 32021R0523
Sosialstatistikkforordningen Nr. 224/2022 32019R1700
Bruk av personlig verneutstyr: tekniske tilpasninger Nr. 223/2022 32019L1832
Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: tekniske tilpasninger Nr. 223/2022 32019L1833
Minimumskrav til helse og sikkerhet for bedre medisinsk behandling om bord på fartøyer: tekniske tilpasninger Nr. 223/2022 32019L1834
Den europeiske hovedplanen for lufttrafikkstyring: gjennomføringsbestemmelser om første fellesprosjekt Nr. 222/2022 32021R0116
Sikkerhet i sivil luftfart: retting av tysk språkversjon av gjennomføringsbestemmelser Nr. 221/2022 32022R0463
Sikkerhet i sivil luftfart: endringer til gjennomføringsbestemmelser Nr. 220/2022 32022R0421
Beskyttelse av personopplysninger ved datautveksling med Sør-Korea Nr. 219/2022 32022D0254
EU-rammeverk for fremme av grønne investeringer: utfyllende bestemmelser om klassifiseringssystemet Nr. 218/2022 32021R2139
Bærekraftig finansiering: utfyllende bestemmelser om opplysningsplikt Nr. 218/2022 32021R2178
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om samarbeid mellom hjemland og vertsland i forbindelse med tilsyn Nr. 217/2022 32021R1722
Kapitaldekningsdirektivet: endringer i gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer- og prosedyrer ved etablering og tjenesteyting Nr. 216/2022 32022R0193
Kapitaldekningsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting Nr. 216/2022 32022R0192
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om betingelser for konsolidering Nr. 215/2022 32022R0676
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om kredittvurderingsmetoden Nr. 215/2022 32022R0439
Kapitalkravsforordningen (CRR): gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger Nr. 214/2022 32021R0637
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av indikatorer av global systemisk betydning Nr. 214/2022 32021R1018
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien Nr. 213/2022 32021L0338
Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Montenegro og Storbritannia Nr. 212/2022 32021D1145