Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: endringsbestemmelser