Harmoniserte konsumprisindekser: gjennomføringsbestemmelser