Dyrehelseforordningen: retting av ungarsk språkversjon