Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til import av visse matproduserende dyr og visse varer til konsum - retting av polsk språkversjon

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2023/1149 av 5. april 2023 om retting av den polske språkversjonen av delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/2292 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 med hensyn til krav ved innførsel til Unionen av forsendelser av matproduserende dyr og visse produkter beregnet på konsum

Commission Delegated Regulation (EU) 2023/1149 of 5 April 2023 correcting the Polish language version of Delegated Regulation (EU) 2022/2292 supplementing Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council with regard to requirements for the entry into the Union of consignments of food-producing animals and certain goods intended for human consumption

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.6.2023

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen)

(1) The Polish language version of Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2292 (2) contains an error in the introductory sentence of Article 5(2) that changes the scope of requirements set out in Articles 6-12.

(2) The Polish language version of Delegated Regulation (EU) 2022/2292 should therefore be corrected accordingly. The other language versions are not affected,

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.04.2023
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
05.04.2023
Anvendelsesdato i EU
03.07.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet