Biocider: ikke fornyet godkjenning av sølvkobberzeolitt til bruk i produkttype 4