Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
BNI-forordningen 2017: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon)
11.12.2020

12.12.2020

Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse personbiler
11.12.2020

12.02.2021

CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser
11.12.2020

12.02.2021

Kvotedirektivet: utfyllende bestemmelser om sektorer utsatt for karbonlekkasje i 2021-2030
11.12.2020

12.12.2020

09.02.2021
Godkjenning av en teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om anvendelsesområdet
11.12.2020

12.12.2020

Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser om utvidelse av unntaket for sinkoksid som konserverende stabiliseringsmiddel
11.12.2020

12.12.2020

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for næringsmiddel- og meieriindustrien
11.12.2020

12.12.2020

Grenseverdier for eksponering for kjemiske stoffer på arbeidsplassen (5. liste)
11.12.2020

12.12.2020

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 2.6.2020
11.12.2020

12.12.2020

18.06.2020
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester: særlige tiltak for perioden 2020-2024 i forbindelse med covid-19-pandemien
11.12.2020

12.12.2020

12.12.2020
Felles regler for sivil luftfart: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
Den europeiske skrogdatabasen (EHDB) over fartøyer som seiler på indre vannveier
11.12.2020

12.12.2020

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
11.12.2020

12.12.2020

Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
11.12.2020

12.12.2020

Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
11.12.2020

12.12.2020

01.11.2020
Vekt- og dimensjonsdirektivet 2019 for motorvogner: endringsbestemmelser om aerodynamiske førerhus
11.12.2020

12.12.2020

Harmonisering av frekvensressurser til utstyr for kortdistansekommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser for frekvensbåndene 874-874 og 915-921 MHz
11.12.2020

12.12.2020

Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: retting av rumensk utgave om utfyllende bestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør
11.12.2020

12.12.2020

Europeiske venturkapitalfond og fond for soialt entreprenørskap: endringsbestemmelser
11.12.2020

Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk sentralt register innenfor området betalingstjenester
11.12.2020

Betalingstjenestedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som skal meldes til EBA-registeret
11.12.2020

Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2020 - 29.6.2020
11.12.2020

12.12.2020

18.12.2020
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser
11.12.2020

12.12.2020

Koordinering av offentlige trygdeordninger: rekommandasjon om autentisering av portable dokumenter
11.12.2020

12.12.2020

Koordinering av offentlige trygdeordninger: metoden for beregning av differansetillegg
11.12.2020

12.12.2020

Grensekryssende elkrafthandel: retningslinjer for balansering av kraftsystemet
11.12.2020

Grensekryssende krafthandel: retningslinje for systemdrift
11.12.2020

Grensekryssende krafthandel: gjennomføringsbestemmelser om langsiktig kapasitetstildeling
11.12.2020

Grensekryssende krafthandel: retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering
11.12.2020

Utpeking av utstedende enheter for drift av unike utstyrsidentifikatorer (UDI) på området medisinsk utstyr
11.12.2020

12.12.2020

Krav til medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser om HIV-tester
11.12.2020

12.12.2020

CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
11.12.2020

12.12.2020

14.12.2020
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (14. ATP)
11.12.2020

12.12.2020

14.12.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet bambermysin
11.12.2020

12.12.2020

14.12.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet ciklesonid
11.12.2020

12.12.2020

14.12.2020
Godkjenning av omsetning av infusjon fra kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for xylo-oligosakkarider som ny mat
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
Godkjenning av endrede bruksbetingelser for proteinekstrakt fra svinenyrer som ny mat
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
Tillatelse til omsetning av delvis avfettet chiafrøpulver som ny mat
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
EU-listen over ny mat: rettelser
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
Tillatelse til omsetning av lakto-N-tetraose som ny mat
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
Ny mat: gjennomføringsbestemmelser om spesifikasjonene til spermidinrik hvetekimekstrakt
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
Omsetning av fruktkjøtt, juice fra fruktkjøtt og konsentrert juice fra kakaofruktkjøtt som tradisjonell mat fra et tredjeland
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
Godkjenning av chiafrø som et nytt næringsmiddel: bruksbetingelser og merkekrav
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
Omsetning av nikotinamid-ribosidklorid som ny mat
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
11.12.2020

12.12.2020

15.12.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende fargepreparater til dekorasjon av eggeskall
11.12.2020

12.12.2020

11.12.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sojabønnehemicellulose (E 426)
11.12.2020

12.12.2020

11.12.2020
Grenseverdier for perklorat i visse næringsmidler
11.12.2020

12.12.2020

14.12.2020
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
11.12.2020

12.12.2020

14.12.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
11.12.2020

12.12.2020

14.12.2020
Typegodkjenning av kjøretøyer og utslipp fra tunge kjøretøyer: retting av visse språkversjoner
11.12.2020

12.12.2020

Øvre grenseverdier for rester av plantevernmiddelet prokloraz i næringsmidler: endringsbestemmelser
11.12.2020

12.12.2020

14.12.2020
Undersøkelse av visse sorter av jordbruksvekster: endringsbestemmelser
11.12.2020

12.12.2020

Omsetning av grønnsaksfrø: endringsbestemmelser
11.12.2020

12.12.2020

Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Trichoderma reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fugle- og svinearter
11.12.2020

12.12.2020

23.12.2020
Godkjenning av monensin og nicarbazin (Monimax) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner og -kyllinger og livkyllinger
11.12.2020

12.12.2020

23.12.2020
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker i laktasjon
11.12.2020

12.12.2020

23.12.2020
Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter
11.12.2020

12.12.2020

23.12.2020
Godkjenning av flytende L-lysinbase og teknisk ren L-lysinsulfat og -monohydroklorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
11.12.2020

12.12.2020

23.12.2020
Fornyet godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som fôrtilsetningsstoff for fisk og krepsdyr
11.12.2020

12.12.2020

Godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringssvin
11.12.2020

12.12.2020

23.12.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis (DSM 28343) som tilsetningsstoff i fôrvarer for kalver beregnet på avl og oppfôringssvin
11.12.2020

12.12.2020

23.12.2020
Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for verpehøner
11.12.2020

12.12.2020

23.12.2020
Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (revisjon)
11.12.2020

12.12.2020

18.01.2021
Godkjenning av natriumselenat som tilsetningsstoff i fôrvarer for drøvtyggere
11.12.2020

12.12.2020

23.12.2020
Godkjenning av Norbixin (annatto F) som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
11.12.2020

12.12.2020

23.12.2020
Godkjenning av L-leucin som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
11.12.2020

12.12.2020

23.12.2020
Godkjenning av laboratorier i Brasil, Kina, Sør-Korea, Thailand og USA for testing av rabiesvaksiner
11.12.2020

12.12.2020

Anerkjenning av regioner i Italia og Portugal som fri for storfetuberkulose og i regioner i Porugal som fri for storfebrucellose
11.12.2020

12.12.2020

Dyrehelseforordningen
11.12.2020

Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdommer som er underlagt EUs overvåkningsprogrammer
11.12.2020

Dyrehelseforordningen: endringer til sykdomsliste
11.12.2020

Forbebyggende tiltak og kontrollrutiner mot visse sykdommer og etablering av liste over arter som utgjør en vesentlig trussel for spredning av disse sydkommene
11.12.2020

Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet
11.12.2020

12.12.2020

14.12.2020
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for visse animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
11.12.2020

12.12.2020

14.12.2020
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kjøtt- og benmel som brensel i forbrenningsanlegg
11.12.2020

12.12.2020

14.12.2020
Retur av animalske biprodukter avvist i tredjeland
11.12.2020

12.12.2020

14.12.2020
Import av kjæledyrfôr fra Saudi-Arabia
11.12.2020

12.12.2020

14.12.2020
Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: forlengelse av unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
30.10.2020

30.10.2020

30.10.2020
EU-pilotprosjekt for forsvarsforskning 2020
23.10.2020

24.10.2020

Regnskapsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens av rapporteringskravene til Canada for betalinger til myndighetene
23.10.2020

Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (6. versjon)
23.10.2020

24.10.2020

CO2-utslippskrav til person- og varebiler
23.10.2020

12.02.2021

23.10.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om gratiskvoter
23.10.2020

24.10.2020

09.02.2021
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): beste miljøpraksis for avfallshåndtering
23.10.2020

24.10.2020

Marakechdirektivet om tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte
23.10.2020

Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om fornyelse av godkjenninger på grunn av covid-19-pandemien
23.10.2020

24.10.2020

08.07.2020
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
23.10.2020

Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk: revisjon
23.10.2020

24.10.2020

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
23.10.2020

24.10.2020

26.10.2020
Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utfyllende bestemmelser om systematiske internalisatorer
23.10.2020

24.10.2020

Verdipapirmarkedsdirektivet: endringsbestemmelser om mulighet for justering av antall transaksjoner for handelsplasser utenfor Unionen
23.10.2020

24.10.2020

16.03.2021
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om fritak for Kinas nasjonalbank fra kravene om gjennomsiktighet
23.10.2020

24.10.2020

16.03.2021
Fremme av bruk av vekstmarkeder for SMB-er: utfyllende bestemmelser om registrering
23.10.2020

24.10.2020

11.03.2021
Markeder for finansielle tjenester: endringer og rettinger for å presisere at priser skal avspeile gjeldende markedsbetingelser
23.10.2020

16.03.2021
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): gjennomføringsbestemmelser om Singapore
23.10.2020

24.10.2020

16.03.2021
Betalingstjenestedirektivet: utfyllende bestemmelser om standarder for betalingstjenester på nett
23.10.2020

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endring av gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser
23.10.2020

24.10.2020

16.02.2021
Forsikringsformidlingsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilpasning av grunnbeløpene i euro
23.10.2020

Forsikringsdirektivet: retting av utfyllende bestemmelser
23.10.2020

24.10.2020

18.12.2020
Emballasjedirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetode for forbruk av plastbæreposer
23.10.2020

24.10.2020

Biocider: forlenget godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
23.10.2020

24.10.2020

23.10.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet diflubenzuron
23.10.2020

24.10.2020

26.10.2020
Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer
23.10.2020

24.10.2020

26.10.2020
Typegodkjenning av kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls motorsykler: tilpasning av godkjenningsskjemaer til kravene i Euro 5 og Euro 5+
23.10.2020

24.10.2020

23.10.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
23.10.2020

24.10.2020

26.10.2020
Fornyet godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyre- og fuglearter
23.10.2020

24.10.2020

06.11.2020
Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
23.10.2020

24.10.2020

06.11.2020
Godkjenning av erytrosin som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
23.10.2020

24.10.2020

06.11.2020
Godkjenning av L-treonin av to stammer av Corynebacterium glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
23.10.2020

24.10.2020

06.11.2020
Godkjenning av L-tryptofan som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
23.10.2020

24.10.2020

06.11.2020
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågris, purker og melkekyr
23.10.2020

24.10.2020

06.11.2020
Status for øyer i Portugal som fri for varroatose
23.10.2020

24.10.2020

26.10.2020
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) (revisjon)
25.09.2020

26.06.2002

Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildelinger for perioden 2021-2030
25.09.2020

01.02.2021

09.02.2021
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: utfyllende bestemmelser om innovasjonsfondet
25.09.2020

01.02.2021

09.02.2021
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
25.09.2020

26.09.2020

29.09.2020
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
25.09.2020

26.09.2020

29.09.2020
Kunngjøringsskjemaer for offentlige anskaffelser (eForms)
25.09.2020

26.09.2020

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 9.12.2019
25.09.2020

26.09.2020

19.12.2019
Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser om godkjenning av sikkerhetsutstyr og anerkjennelse av sikkerhetsstandarder i visse tredjeland
25.09.2020

26.09.2020

08.07.2020
Fartsskriverforordningen: endringsbestemmelser om ombordmontert veieutstyr
25.09.2020

26.09.2020

25.09.2020
Den europeiske regulatørgruppen for posttjenester (ERGP)
25.09.2020

Postdirektivet (tredje): endringsbestemmelser om fullføring av det indre marked for posttjenester
25.09.2020

01.01.2016
Europeiske referansenettverk (ERN) for helsetjenester: endringer til gjennomføringsbestemmelser
25.09.2020

26.09.2020

Helsetjenester over landegrensene: endringsbestemmelser om European Reference Networks i forbindelse med covid-19-utbruddet
25.09.2020

26.09.2020

Hvitvaskingsdirektivet: utfyllende bestemmelser
25.09.2020

26.09.2020

26.09.2020
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om kontaktpunkter for utstedere av elektroniske penger og betalingstjenesteytere
25.09.2020

26.09.2020

26.09.2020
Supplerende tilsyn med finansielle konglomerater
25.09.2020

01.04.2021

Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder
25.09.2020

26.09.2020

06.10.2020
Transformatorforordningen: endringsbestemmelser
25.09.2020

26.09.2020

06.10.2020
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
25.09.2020

26.09.2020

25.09.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
25.09.2020

26.09.2020

28.09.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos som aktivt stoff i plantevernmidler
25.09.2020

26.09.2020

28.09.2020
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om klassifisering av aktive stoffer
25.09.2020

26.09.2020

28.09.2020
Fornyet godkjenning av Verticillium alboatrum stamme WCS850 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
25.09.2020

26.09.2020

28.09.2020
Tillatelse til omsetning av fenylcapsaicin som ny mat
25.09.2020

26.09.2020

28.09.2020
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat
25.09.2020

26.09.2020

28.09.2020
Import og kontroll av økologiske produkter: unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
25.09.2020

26.09.2020

28.09.2020
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer
25.09.2020

26.09.2020

30.09.2020
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser - retting av tysk språkversjon
25.09.2020

26.09.2020

Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om salmonella i reptilkjøtt
25.09.2020

26.09.2020

28.09.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
25.09.2020

26.09.2020

28.09.2020
Godkjenning av fenylmetanetiol m.fl. som som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
25.09.2020

26.09.2020

08.10.2020
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer: endringsbestemmelser
25.09.2020

26.09.2020

08.10.2020
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om eksport av bearbeidet animalsk protein
25.09.2020

26.09.2020

07.10.2020
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
06.08.2020

06.08.2020

13.08.2020
Forsøk med og bruk av genmodifiserte medisiner mot koronavirussykdommer
06.08.2020

06.08.2020

26.10.2020
Unntaksbestemmelser om generalforsamlinger til europeiske selskap og samvirkeforetak i forbindelse med covid-19-pandemien
14.07.2020

Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser etter 2020
14.07.2020

01.02.2021

09.02.2021
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor: endringsbestemmelser
14.07.2020

15.07.2020

Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
14.07.2020

15.07.2020

Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
14.07.2020

15.07.2020

Forlengelse av konkurranserettsreglene for maritime linjekonsortier
14.07.2020

15.07.2020

31.10.2020
Midlertidige bestemmelser om havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med covid-19-pandemien
14.07.2020

14.08.2020
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
14.07.2020

Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende
14.07.2020

Sikkerhet for ro-ro- og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning
14.07.2020

Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler
14.07.2020

15.07.2020

16.07.2020
Prosedyrer for gjensidig godkjenning av ikke-harmoniserte varer (revisjon av 2019)
14.07.2020

Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
14.07.2020

15.07.2020

Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
14.07.2020

15.07.2020

15.07.2020
Godkjenning av Sør-Korea som opprinnelsesland for aktive stoffer i legemidler
14.07.2020

15.07.2020

Økologiforordningen om økologisk produksjon, merking og kontroll: endringer til gjennomføringsbestemmelser
14.07.2020

15.07.2020

15.07.2020
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser om forlenget gyldighetsperiode
14.07.2020

15.07.2020

Godkjenning av et laboratorium i Ukraina for kontroll av effektiviteten til rabiesvaksiner i hunder, katter og ildere
14.07.2020

15.07.2020

Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest: forlenget gyldighetsperiode samt fristatus for Kroatia
14.07.2020

15.07.2020

15.07.2020
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om helsesertifikat og listen over territorier og tredjeland
14.07.2020

15.07.2020

15.07.2020
Handel med hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om krav til helsesertifikat
14.07.2020

15.07.2020

15.07.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser og retting
14.07.2020

15.07.2020

15.07.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser
14.07.2020

15.07.2020

15.07.2020
Innførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra hestefamilien
14.07.2020

15.07.2020

15.07.2020
Overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser om identifikasjon, ytelse og samvirkingsevne
18.06.2020

18.06.2020

24.06.2020
Midlertidige bestemmelser på luftfartsområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
18.06.2020

18.06.2020

22.06.2020
Midlertidige bestemmelser på transportområdet i forbindelse med covid-19-pandemien
18.06.2020

18.06.2020

18.06.2020
Medisinsk utstyrsforordningen: utsatt anvendelsesdato i forbindelse med covid-19-pandemien
18.06.2020

18.06.2020

Medisinsk utstyr: endringsbestemmelser om meldte organer i forbindelse med covid-19-pandemien
18.06.2020

18.06.2020

Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
18.06.2020

18.06.2020

19.06.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 7 og 9
12.06.2020

13.06.2020

19.06.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS nr. 1 og 8
12.06.2020

13.06.2020

19.06.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om visse IAS- og IFRS-standarder og tolkninger
12.06.2020

13.06.2020

19.06.2020
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
12.06.2020

13.06.2020

17.06.2020
CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyre
12.06.2020

13.06.2020

17.06.2020
Toppnivådomenet .eu (revisjon)
12.06.2020

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om ajourføring av elektronisk rapporteringsformat
12.06.2020

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
12.06.2020

Rapporteringsdirektivet for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om store beholdninger
12.06.2020

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om adgang til beskyttede opplysninger på EU-plan
12.06.2020

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser
12.06.2020

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser
12.06.2020

Gjenoppretting og omstrukturering av banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser
12.06.2020

Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2019 - 30.3.2020
12.06.2020

13.06.2020

06.07.2020
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger som brukes til justering for utsatte skatters tapsabsorberende evne
12.06.2020

13.06.2020

06.07.2020
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
12.06.2020

13.06.2020

06.07.2020
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
12.06.2020

13.06.2020

15.06.2020
Avslag på godkjenning av Vitis vinifera cane tannins som basisstoff i plantevernmidler
12.06.2020

13.06.2020

15.06.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiakloprid i plantevernmidler
12.06.2020

13.06.2020

15.06.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse håndholdte forbrenningsmaskiner
12.06.2020

13.06.2020

02.07.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak unntak for seksverdig krom til antikorrosjonsmiddel i absorpsjonskjøleskap
12.06.2020

13.06.2020

02.07.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i visse platinaelektroder for måling av ledningsevne
12.06.2020

13.06.2020

02.07.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid i visse in-vitro diagnostisk medisinsk utstyr
12.06.2020

13.06.2020

02.07.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør
12.06.2020

13.06.2020

02.07.2020
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om godkjenning av ny nitrifikasjonshemmer
12.06.2020

13.06.2020

16.06.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinol (E 476) i flytende vegetabilske oljeemulsjoner
12.06.2020

13.06.2020

12.06.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sitronsyre (E 330) i kakao- og sjokoladeprodukter
12.06.2020

13.06.2020

12.06.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polysorbater (E 432-436) i kullsyreholdige drikker
12.06.2020

13.06.2020

12.06.2020
Mikrobiologiske kriterier for campylobacter i slaktekyllingskrotter
12.06.2020

13.06.2020

15.06.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om 1-dekanol m.fl.
12.06.2020

13.06.2020

18.06.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for amitrol m.fl.
12.06.2020

13.06.2020

18.06.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for klormekvat i dyrket sopp
12.06.2020

13.06.2020

18.06.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for imazalil
12.06.2020

13.06.2020

18.06.2020
Godkjenning av cassiagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
12.06.2020

13.06.2020

29.06.2020
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
12.06.2020

13.06.2020

29.06.2020
Godkjenning av natriummolybdatdihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til sauer
12.06.2020

13.06.2020

29.06.2020
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser
12.06.2020

13.06.2020

25.06.2020
Tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE): importbestemmelser
12.06.2020

13.06.2020

10.07.2020
Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser om inngrep overfor salg av forsikringer med investeringsvalg
30.04.2020

Informasjon om investeringsprodukter: rettelse av bulgarsk utgave av utfyllende bestemmelser
30.04.2020

Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
30.04.2020

Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser
30.04.2020

Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser
30.04.2020

PRIIPs-forordningen: informasjon om investeringsprodukter
30.04.2020

Europeiske venturekapitalfond: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter
30.04.2020

Europeiske fond for sosialt entreprenørskap: utfyllende bestemmelser om interessekonflikter, sosial virkninger og informasjon til investorer
30.04.2020

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: ekvivalens av Serbia og Sør-Korea ved behandling av eksponeringer
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
30.04.2020

01.05.2020

Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder for eksponeringer mot sentrale motparter
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om clearingplikt
30.04.2020

01.05.2020

05.05.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om referansemålingsporteføljer og rapportering
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av pantsatte og ikke-pantsatte eiendeler
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): forlengelse av overgangsperioder kapitalkrav for eksponeringer mot sentrale motparter
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for transaksjoner med ikke-finansielle motparter etablert i tredjeland
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beløpsgrenser for merking av engasjementer som misligholdtee
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av tillatelser til bruk av metoden med avansert måling for operasjonell risiko
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om verdisetting ved tilsynsrapportering
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: forlengelse av overgangsordninger
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om unntak fra egenkapitalkravet for visse garanterte obligasjoner
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): rettelse av visse språkversjoner
30.04.2020

01.05.2020

04.05.2020
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser om indirekte clearingordninger
30.04.2020

01.05.2020

05.05.2020
Hvitvaskingsdirektivet 2018 (femte)
30.04.2020

Miljøvennlig utforming av elektriske motorer og sirkulasjonspumper
30.04.2020

01.05.2020

06.10.2020
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8
30.04.2020

01.05.2020

30.04.2020
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i produkter av type 8
30.04.2020

01.05.2020

30.04.2020
Biocider: avslag på godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 9
30.04.2020

01.05.2020

30.04.2020
Biocider: avslag på godkjenning av sølvkobberzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
30.04.2020

01.05.2020

30.04.2020
Biocider: avslag på godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
30.04.2020

01.05.2020

30.04.2020
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
30.04.2020

01.05.2020

30.04.2020

Sider