Kontrollforordningen: endringsbestemmelser om utvalgskriterier for prøver