REACH-forordningen: endringer til vedlegg XVII om de sykliske siloksanene (D4, D5 og D6)