Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringsbestemmelser om kvalifikasjonsbeviser og betegnelser for utdanninger