Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om Tsjekkia