Verdipapiriseringsforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger