Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om 8-årsvariabler på området arbeidskraft for 'unge på arbeidsmarkedet', 'utdanningsresultater: detaljer, inkludert avbrudd eller frafall i utdanningen' og 'balanse mellom arbeid og privatliv' i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/1700

(Draft) Commission Implementing Regulation on eight-yearly variables in the labour force domain on ‘young people on the labour market’, ‘educational attainment — details, including education interrupted or abandoned’ and ‘reconciliation of work and family life’ pursuant to Regulation (EU) 2019/1700 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 29.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

(1) To ensure an accurate and comparable data collection in the labour force domain, the Commission should specify the technical items of the data sets for the eight-yearly variables to be collected for the first time in the years 2024 and 2025.

(2) The Commission should specify the description of the data sets for the eight-yearly variables in the labour force domain on ‘young people on the labour market’, ‘educational attainment — details, including education interrupted or abandoned’ and ‘reconciliation of work and family life’.

(3) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the European Statistical System Committee set up by Article 7 of Regulation (EC) No 223/2009 of the European Parliament and of the Council.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
29.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet