Biocidprodukter: gjennomføringsbestemmelser om sammenligning av antikoagulerende rottegift