Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser om desmedifam, etridiazol, flurtamon, profoksydim, difenacoum og kaliumpermanganat