Godkjenning av Cinnamomum verum J. Presl som tilsetningsstoff i fôr til visse dyrearter