Biocider: godkjenning av trihydrogenpentakalium di(peroksomonosulfat) di(sulfat) til bruk i produkttypene 2, 3, 4 og 5