Tilsetningsforordningen: retting av visse språkversjoner