Fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS): anerkjenning av krava i miljøledelsessystemet Eco-Lighthouse